Ta steget ut i världen med hjälp av oss

Oavsett om du som aktör vill utöka din internationella verksamhet eller om du vill ta ett första steg ut internationellt är Vinnova en möjlighet. Vi kan erbjuda nätverk, kunskap och möjlighet till finansiering till såväl stora som små företag, akademi och offentlig sektor.

Sverige utgör bara en dryg promille av världens befolkning, men drygt en procent av världens samlade forskning och utveckling. Och det finns stor potential för svenska aktörer att öka sin internationella handel och samarbete. Dagens utmaningar är globala och komplexa, och det krävs internationell samverkan för att hitta gemensamma lösningar. Sverige är ett innovationsland i framkant och som aktör inom forskning och innovation finns det mycket att vinna på att arbeta internationellt.

Vinnova arbetar för att öka möjligheterna för aktörer att hitta partners och finansiering. Vi kan bidra med kunskap och strukturer för att få finansiering, samarbete och bedriva verksamhet internationellt. Vårt uppdrag är att öka svenska innovationsaktörers möjlighet till internationellt samarbete och etablering. Därigenom gör vi Sverige till en konkurrenskraftig och attraktiv miljö för forskning och innovation som skapar nya varor, tjänster och processer till nytta för Sverige, både nationellt och internationellt.

Inspiration

Ta del av andras internationella arbete och vår kunskap om vad som är på gång.

<p>Ignite Sweden jobbar f&ouml;r att svenska startupbolag ska g&ouml;ra aff&auml;rer med storbolag. P&aring; Hannoverm&auml;ssan fick svenska startups vara med och m&ouml;ta tyska bolag p&aring; plats.</p>
<p>Sneglar du p&aring; Silicon Valley f&ouml;r att ta din startup till n&auml;sta niv&aring;? Rickard Mosell, akt&ouml;r i det svenska innovationssystemet, &auml;r Vinnovas senaste tillskott i att fr&auml;mja internationalisering och undanr&ouml;ja hinder f&ouml;r dig som vill skala upp din innovation globalt.</p>
<p>Snart finns två av världens mest banbrytande forskningsanläggningar i Lund. Läs om hur de genomför avancerade experiment.</p>

25 jan 2019

Storbritannien är en av Sveriges viktigaste samarbetspartner inom forskning och innovation. Oklarheterna kring Brexit påverkar samarbetet. I förberedelserna inför u...

<p>Hitta erbjudanden som &auml;r speciellt inriktade till dig som arbetar internationellt. </p>

Våra internationella kontor

Vi finns på plats i Bryssel, Silicon Valley och Tel Aviv för att kunna främja innovation och internationella samarbeten. På vårt kontor i Bryssel hjälper vi svenska forskare och företag att få tillgång till ett europeiskt nätverk och att få EU-finansiering. Vi har ett stort nätverk, vi känner till forskningsprogram och finansieringsmöjligheter och vi kan guida personer rätt utifrån just deras behov.

I Silicon Valley hjälper vi hjälpa svenska företag att dra nytta av det unika innovationsklimatet som råder här. Tillsammans med de övriga nordiska länderna har vi skapat Nordic Innovation House, i Palo Alto för att stötta innovativa bolag att ta del av Silicon Valleys innovations- och företagssystem.

På uppdrag av regeringen har Vinnova en innovationsscout i Tel Aviv i Israel som ger stöd till svenska företag och institutioner som söker samarbeten med israeliska företag.

<p>På vårt kontor i Bryssel hjälper vi svenska forskare och företag att få tillgång till ett europeiskt nätverk och att få EU-finansiering.</p>

Vi finns på plats i Silicon Valley för att hjälpa svenska innovativa företag att dra nytta av det unika innovationsklimatet

Senast uppdaterad 16 oktober 2019   |   Sidansvarig: Joakim Appelquist   |   Statistik för sidan