Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Marcus Rönngren Liu

Marcus-Rönngren-Liu.jpg

Expertområde och kontaktuppgifter

Expertområde

Entreprenörskap- och företagsfrämjande, offentlig företagsfinansiering, hållbarhet, mobilitet

Kontaktuppgifter

+1 650 789 17 26, marcus.ronngrenliu@gti-sweden.se

Erfarenheter

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Vi är otroligt duktiga på att testa och validera idéer i Sverige. Det jag tar med mig från Silicon Valley och som kompletterar det svenska ekosystemet väl är egenskapen att skala och att göra det snabbt. Hur organisationer kan gå från vision till genomförande och skalning på kort tid oavsett om det är en privat eller offentlig organisation, tjänst/produkt eller lag/policy.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Att visa upp det svenska ekosystemet i en högre utsträckning. Silicon Valley rankas ofta som den mest centrala innovationshubben med tillgång på kapital, kompetens och möjligheter. Det är uppfriskande att se att Sverige står sig högt i jämförelse på de flesta punkter. Inom vissa områden som mobilitet har vi kommit längre än Silicon Valley gällande policy hela vägen till implementering.

Senast uppdaterad 20 maj 2024

Statistik för sidan