Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsupphandling – varför spelar det roll?

Visste du att offentliga inköp har en högre klimatpåverkan än Sveriges transporter och jordbruk tillsammans? Eller att det år 2030 kommer att saknas 170 000 utbildade anställda inom vården, varav 30 000 sjuksköterskor?

Innovation i offentlig sektor är en förutsättning för att möta samhällsutmaningar och bygga hållbar välfärd. Sverige behöver även i framtiden har en väl fungerande offentlig sektor och i det ingår förmåga till egen innovation, men även innovation i samarbete med andra aktörer och offentlig efterfrågan på nya lösningar. En nyckelfaktor är ett väl fungerande samspelar med företag. I det ingår att företag ges förutsättningar att skala och sprida nya lösningar som kan göra nytta på offentliga, men även privata, marknader.

Innovation spelar alltså roll i upphandling, men på samma sätt spelar upphandling roll för offentlig innovation. En viktig insikt är att nästan all innovation som offentlig sektor gör kommer att innebära upphandling i någon omfattning. Alla som arbetar med utvecklings- och innovationsprojekt i offentlig sektor behöva överväga om och hur offentlig upphandling kan påverka deras projekt.

Vad är innovationsupphandling?

Innovationsupphandling är en process som påbörjas när en offentlig verksamhet har identifierat ett behov eller önskemål som inte täcks av det utbud av varor och tjänster som finns på marknaden eller som verksamheten känner till. Det kan handla om behov av nyutveckling, eller att nya lösningar finns men är oprövade, eller att lösningar finns på en annan marknad och behöver anpassas.

Processen innovationsupphandling innebär att offentliga organisationer och innovativa företag möts för att samarbeta i en upphandling kring att nya innovativa lösningar utvecklas, testas, anpassas eller verifieras.

Det är en kombination av traditionell offentlig upphandling och experimentella innovationsprojekt, vilket kräver kompetenser av många slag.

Innovationsupphandling är alltså inte en särskild metodik eller förfarande. Processen bygger på samma grund som annan offentlig upphandling, men även på samma logik som i andra typer av innovationsprojekt.

Läs mer om innovation och upphandling på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Vad utmärker dem som lyckas med innovationsupphandling? Läs rapporten Utvärdering 10 projekt inom innovationsupphandling (2019)

Afori: Arenan för innovationsupphandling (Afori) är mötesplatsen där offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle kan samlas och inspireras, utvecklas och förenas.

Webbinarieserie "I fokus" om innovation och upphandling

 • 8 september: Tema solceller och solenergi

  Investeringar i forskning och innovation är en investering i Europas framtid. EU:s finansiering syftar till att minska gapet mellan efterfrågan på lösningar som adresserar gemensamma samhällsutmaningar och tillgången till nya lösningar. Så hur ser vi till att Sveriges offentliga aktörer och svenska företag ökar sitt engagemang i europeiska innovationsupphandlingar?

  I fokus: Solceller - 2023-09-08

  I fokus – om innovation och upphandling: Tema solceller och solenergi

  Investeringar i forskning och innovation är en investering i Europas framtid. EU:s finansiering syftar till att minska gapet mellan efterfrågan på lösningar som adresserar gemensamma samhällsutmaningar och tillgången till nya lösningar. Så hur ser vi till att Sveriges offentliga aktörer och svenska företag ökar sitt engagemang i europeiska innovationsupphandlingar?

  I fokus: Solceller - 2023-09-08

  I fokus – om innovation och upphandling: Tema solceller och solenergi

 • 13 mars: Hur får vi fler företag och offentliga verksamheter att delta i europiska innovationsupphandlingar?

  Investeringar i forskning och innovation är en investering i Europas framtid. EU:s finansiering syftar till att minska gapet mellan efterfrågan på lösningar som adresserar gemensamma samhällsutmaningar och tillgången till nya lösningar. Så hur ser vi till att Sveriges offentliga aktörer och svenska företag ökar sitt engagemang i europeiska innovationsupphandlingar?

  Ta del av webbinariet via Vinnovas Youtube kanal

  Investeringar i forskning och innovation är en investering i Europas framtid. EU:s finansiering syftar till att minska gapet mellan efterfrågan på lösningar som adresserar gemensamma samhällsutmaningar och tillgången till nya lösningar. Så hur ser vi till att Sveriges offentliga aktörer och svenska företag ökar sitt engagemang i europeiska innovationsupphandlingar?

  Ta del av webbinariet via Vinnovas Youtube kanal

 • Vid detta första tillfälle i årets webbinarieserie "I fokus - om innovation och upphandling" tar vi upp olika sätt att skapa innovationsutrymme i upphandlingsunderlagen.

  Under mars månad annonseras flest upphandlingar och du som nu är i färd med att utforma underlagen kan här få tips om hur du kan tänka, skriva och planera ur olika innovationsperspektiv.

  Ta del av webbinariet via Vinnovas Youtube kanal.

  Vid detta första tillfälle i årets webbinarieserie "I fokus - om innovation och upphandling" tar vi upp olika sätt att skapa innovationsutrymme i upphandlingsunderlagen.

  Under mars månad annonseras flest upphandlingar och du som nu är i färd med att utforma underlagen kan här få tips om hur du kan tänka, skriva och planera ur olika innovationsperspektiv.

  Ta del av webbinariet via Vinnovas Youtube kanal.

   

   

Innovationsupphandling för hållbarhet, resiliens och säkerhet

Våra samhällens säkerhet och resiliens är nära sammanflätade med vår förmåga att hantera klimatutmaningar och ställa om till ett hållbart samhälle. Offentlig sektor har en viktig roll att spela i arbetet och innovationsupphandling är en del av pusslet. Därför riktar vi vår kommande satsning på innovationsupphandling mot just hållbarhet, resiliens och säkerhet. Utlysningen öppnar i februari 2023.

Extern kompetens i viktiga beslut

En pusselbit i innovationsupphandling är att knyta till sig extern kompetens när man som upphandlande organisation behöver ha beslutsunderlag inför en möjlig innovationsupphandling. Behov av extern expertis kompetens kan också uppstå när man redan har fattat beslut om innovationsupphandling, eller är inne i en pågående innovationsupphandling. Det kan även vara viktigt att kunna använda externa testbäddar, laboratorier etc. i sådana situationer.

Vinnovas utlysning ”Checkar för innovationsupphandling” är till för upphandlande organisationer som upplever sådana behov. Så länge innovationsupphandlingen handlar om hållbarhet, resiliens och säkerhet så är alla områden relevanta: upphandling av elektronik, infrastruktur, livsmedel, byggnader och byggmaterial, återvinning, tjänster och massa annat.

Här kan du läsa mer om förra årets utlysning:

Checkar för innovationsupphandling 2022 – grön omställning

Frågor?

Nina Widmark

Handläggare

+46 8 473 30 52

Jenny Engström

Handläggare

+46 8 473 31 75

Senast uppdaterad 11 september 2023

Statistik för sidan