Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nationella kontaktpersoner för Horisont Europa

Våra nationella kontaktpersoner kan hjälpa dig som vill söka finansiering från Horisont Europa. Varje programområde tilldelas nationella kontaktpersoner (NCP:er). Deras uppgift är att hjälpa och guida dig som vill delta i Horisont Europa.

Kontaktpersonerna finns i första hand på Vinnova och Vetenskapsrådet. Men några av kontaktpersonerna finns på andra myndigheter.

Vetenskaplig spetskompetens

Europeiska forskningsrådet

Anethe Mansén

Nationell kontaktperson på Vetenskapsrådet

+46 8 120 131 00

Marie Skłodowska Curie Actions

Isabel Dellacasa Lindberg

Nationell kontaktperson på Vetenskapsrådet

+46 8 546 440 85

Forskningsinfrastrukturer

Jenny Carlsson

Nationell kontaktperson på Vetenskapsrådet

+46 8 546 123 29

Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft

Kluster 1: Hälsa

Nadine Schweizer

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 30 99

Kluster 2: Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen

Åsa Fritzon

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 32 28

Kluster 3: Civil säkerhet för samhället

Åsa Fritzon

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 32 28

Kluster 4: Digitala frågor, industri och rymden

Johan Lindberg

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 454 64 53

Kluster 4: Digitala frågor, industri och rymden

Jeannette Spühler

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 32 57

Kluster 5: Klimat, energi och mobilitet

Marie Vaadre

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 32 17

Kluster 6: Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö

Nadine Schweizer

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 30 99

Missions

Jonathan Nylander

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 30 24

Gemensamma forskningscentret

Isabella Ismail

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 32 68

Gemensamma forskningscentret

Christian Österlind

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 31 55

Gemensamma forskningscentret

Ann-Mari Fineman

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 31 68

Innovativa Europa

Europeiska innovationsrådet (EIC)

Josefin van der Meer

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 32 64

Europeiska innovationsrådet (EIC)

Julia Hellström

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 30 39

Europeiska innovationsrådet (EIC)

Marie Vaadre

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 32 17

Europeiska innovationsekosystem (EIE)

Josefin van der Meer

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 32 64

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Julia Hellström

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 30 39

Program utanför huvudinriktningarna

Breddning av deltagandet och det europeiska forskningsområdet

Erik Litborn

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 31 98

Fusion

Mathias Hamberg

Nationell kontaktperson på Vetenskapsrådet

+46 8 546 441 13

Frågor om grunderna i regelverket för Horisont Europa

Våra kontaktpersoner kan ge dig råd och stöd om reglerna och procedurerna för att delta i Horisont Europa, såväl inför en ansökan som under projekttiden. De är också intresserade av att veta hur pågående projekt fortlöper och hur kommunikationen med EU-kommissionen fungerar.  

Gwendolyn Schaeken

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 30 16

Annika Strömdahl

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 32 18

Håll dig uppdaterad – nyhetsbrev om Horisont Europa

Vill du hålla koll på möjligheter till finansiering, nätverkande och kunskapsutbyte inom det europeiska programmet för forskning och innovation? Anmäl dig till Vinnovas månatliga nyhetsbrev om Horisont Europa.

Genom att registrera dig godkänner du hur Vinnova hanterar dina personuppgifter.

Prenumerera på nyhetsbrev om Horisont Europa

Senast uppdaterad 20 september 2023

Statistik för sidan