Kontakt

Våra nationella kontaktpersoner kan hjälpa dig som vill söka finansiering från Horisont Europa. Varje programområde tilldelas nationella kontaktpersoner (NCP:er). Deras uppgift är att hjälpa och guida dig som vill delta i Horisont Europa.

Kontaktpersonerna finns i första hand på Vinnova och Vetenskapsrådet. Men några av kontaktpersonerna finns på andra myndigheter.

Eftersom strukturen för nationella kontaktpersoner inte är formellt beslutad från EU-kommissionen så är kontaktpersonerna tillförordnade i nuläget och kan komma att ändras.

Vetenskaplig spetskompetens

Europeiska forskningsrådet

Lena Renner

Tf. Nationell kontaktperson, Vetenskapsrådet

+46 8 546 440 40

Marie Skłodowska Curie Actions

Erik Litborn

Tf. Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 98

Forskningsinfrastrukturer

Robin Andersson

Tf. Nationell kontaktperson, Vetenskapsrådet

+46 8 546 123 25

Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft

Kluster 1: Hälsa

Nadine Schweizer

Tf. Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 99

Kluster 2: Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen

Anna Halldén

Tf. Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 11

Kluster 3: Civil säkerhet

Anna Hallden

Tf. Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 11

Kluster 4: Digitala frågor, industri och rymden

Erik Litborn

Tf. Nationell kontaktperson, Vinnova Ansvarsområde industri.

+46 8 473 31 98

Kluster 4: Digitala frågor, industri och rymden

Johan Lindberg

Nationell kontaktperson, Vinnova Ansvarsområde digitala frågor.

+46 8 454 64 53

Kluster 4: Digitala frågor, industri och rymden

Annika Strömdahl

Tf. Nationell kontaktperson, Vinnova Ansvarsområde rymden.

+46 8 473 32 18

Kluster 5: Klimat, energi och mobilitet

Mimmi Magnusson

Tf. Nationell kontaktperson, Vinnova Ansvarsområde klimat och energi.

+46 8 473 30 06

Kluster 5: Klimat, energi och mobilitet

Annika Strömdahl

Tf. Nationell kontaktperson, Vinnova Ansvarsområde mobilitet.

+46 8 473 32 18

Kluster 6: Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö

Nadine Schweizer

Tf. Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 99

Gemensamma forskningscentrumet

Lisa Almesjö

Tf. Nationell kontaktperson, Vinnova

+32 2 545 50 14

Innovativa Europa

Europeiska innovationsrådet (EIC); Accelerator och Pathfinder

Eric Jensen

Tf. Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 29

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Gwendolyn Schaeken

Tf. Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 16

Program utanför huvudinriktningarna

Breddat deltagande och spridning av spetskompetens

Anna Halldén

Tf. Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 11

Vetenskap med och för samhället

Gwendolyn Schaeken

Tf. Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 16

Kärnforskning - Euratom

Mimmi Magnusson

Tf. Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 06

Frågor om grunderna i regelverket för Horisont 2020

Våra kontaktpersoner kan ge dig råd och stöd om reglerna och procedurerna för att delta i Horisont Europa, såväl inför en ansökan som under projekttiden. De är också intresserade av att veta hur pågående projekt fortlöper och hur kommunikationen med EU-kommissionen fungerar.  

Gwendolyn Schaeken

Tf. Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 16

Jessica Umegård

Tf. Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 19

Senast uppdaterad 10 februari 2021

Statistik för sidan