Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Regeringsuppdrag om stöd till offentliga aktörer för att stärka arbetet med policyutveckling

I regleringsbrevet 2024 fick Vinnova ett uppdrag om stöd till policyutveckling. I korthet är syftet att bidra till en samverkande och innovativ offentlig förvaltning genom att stärka aktörers egen förmåga att arbeta proaktivt med policyutveckling.

Norrbotten.jpg

Den förmågan behövs för att kunna möta frågeställningar och behov som uppkommer vid brådskande samhällsförändringar, exempelvis vid klimatomställning, förändrat säkerhetsläge och ny, banbrytande teknik. Ett tydligt exempel på detta är den nyindustrialisering och samhällsomvandling som pågår i Norrbotten och Västerbotten.

Ur uppdraget om stöd till policyutveckling

"Vinnova ska tillhandahålla stöd till offentliga aktörer för att stärka deras förmåga att arbeta proaktivt med policyutveckling bland annat för grön omställning och digitalisering. Myndigheten ska även främja koordinerade och utvecklade myndighetsprocesser. 
Synergier mellan innovationsinsatser på kommunal, regional, nationell och internationell nivå ska tas tillvara i genomförandet av uppdraget".

Läs hela uppdraget i regleringsbrevet från regeringen.

Det övergripande temat för uppdraget är alltså stöd till policyutveckling som även inkluderar stöd för innovativ förvaltning. Arbetet kommer genomföras i olika spår där det ena handlar om att utforma ett metodstöd som ska kunna komma en rad olika målgrupper till nytta. Ett annat spår handlar om att bidra till Tillväxtverkets samordningsuppdrag kopplat till samhällsomvandlingen i Norrbotten och Västerbotten. Båda spåren kommer att redovisas i slutet av 2024, tillsammans med ett förslag på hur arbetet framåt kan utformas. 
  
Om du vill bidra med erfarenheter av att arbeta med policyutveckling på nya sätt i praktiken, hör av dig till oss och berätta! 

Frågor?

Anna Löfgren Wilteus hos Vinnova samordnar uppdraget. Om du har frågor är du välkommen att kontakta någon av oss.

Anna Löfgren Wilteus

Handläggare

+46 8 473 32 66

Marie Karlsson

Handläggare

+46 8 473 32 75

Jonas Gumbel

Handläggare

+46 8 473 32 62

Senast uppdaterad 3 maj 2024

Statistik för sidan