Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forsknings- och innovationsinfrastrukturer

Internationellt framgångsrik forskning är beroende av avancerade forskningsanläggningar. Under senare år har Europa investerat betydande belopp i sådana här toppmoderna experimentanläggningar som även Sverige är med och finansierar. Det behöver vi som litet land dra nytta av.

Potentialen i att svenska företag, leverantörs- och användargrupper blir ännu bättre på att nyttja tillgången till Europas stora forskningsinfrastrukturer är smått svindlande. Konkurrenskraftigare företag, ett Sverige i fortsatt framkant som innovativt land och fler lösningar på svåra samhällsutmaningar är några av vinsterna.

Sverige har i dag egna forskningsinfrastrukturer som ESS och MAX IV utanför Lund och SciLifeLab i Stockholmsregionen. Därutöver finns ett stort antal forskningsanläggningar runt om i världen öppna även för svenska aktörer. Anläggningarna ska förse forskare från den akademiska världen och industrin med instrument och tekniska resurser och bidra till innovationer och lösningar på olika utmaningar som samhället står inför.

Vinnova vill säkerställa ett ökat och breddat utnyttjande av den avancerade forskningsinfrastrukturen och att Sverige tillgodogör sig den fulla potentialen av sina investeringar. Vi behöver öka medvetenheten av hur industri, hälsosektor, samhälle och befolkning kan dra nytta av storskalig forskningsinfrastruktur. Samarbete över gränser, kunskap och motståndskraft är viktigare än någonsin för att kunna möta de utmaningar som samhället står inför.

Frågor?

Kontakta oss för frågor och ytterligare information.

Katrin Brandt

Handläggare

+46 8 473 31 73

Senast uppdaterad 20 juni 2023

Statistik för sidan