Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett nytt recept för matsystemet

Forskningen är tydlig, branschen är enig – matsystemet behöver transformeras för att bli hållbart för både människa och miljö. Sverige har stor potential att höja innovationsförmågan och vara i framkant inom området. Därför samlar vi nu målmedvetna och kreativa aktörer som vill bidra till hållbarhet och konkurrenskraft. Vi finansierar åtta innovationsplattformar med potential att radikalt förbättra matsystemet.

Ett nytt recept för matsystemet är en långsiktig insats för att möta de system- och policyutmaningar som hindrar innovation och omställning inom matområdet. Den ska bidra till att nyckelaktörer tillsammans bygger kapacitet och förutsättningar för innovation och hållbarhet i den svenska livsmedelskedjan.

Åtta innovationsplattformar för ett nytt matsystem

Vinnova finansierar åtta innovationsplattformar för att skapa innovation på systemnivå, för ett hållbart och konkurrenskraftigt matsystem. Syftet med satsningen är att bidra till transformationen av matsystemet. I satsningen jobbar en bredd av aktörer tillsammans mot gemensamma mål och tillåts experimentera och utforska nya metoder och arbetssätt.

 • ,

  År 2033 säkrar Sveriges publika matmiljöer människans, samhällets och naturens behov.

  Webbplatser

  Mission Matmiljö - MatLust

  Mission Matmiljö ‣ Reformaten

  Linkedin

  Mission Matmiljö: Overview | LinkedIn

  År 2033 säkrar Sveriges publika matmiljöer människans, samhällets och naturens behov.

  Webbplatser

  Mission Matmiljö - MatLust

  Mission Matmiljö ‣ Reformaten

  Linkedin

  Mission Matmiljö: Overview | LinkedIn

  Platsen där mat möter konsument, såsom butiken, restaurangen, skolan eller webben är en nyckel till vilka val som görs. Dagens matmiljöer bidrar inte alltid till hållbara och hälsosamma matval. Matmiljöerna behöver utvecklas så att de stärker folkhälsa, ekonomi och hållbar matproduktion.   

  Aktörer: Organic Sweden, Världsnaturfonden WWF, Reformaten, Södertälje kommun​

  Kontakt: Projektledare, Ulrika Backlund

   

 • .

  2035 äter alla ny fermenterad mat varje dag.

  Webbplats

  biotechheights.com

  2035 äter alla ny fermenterad mat varje dag.

  Webbplats

  biotechheights.com

  En innovationsplattform för bioprocesstekniker, exempelvis fermentering, där vi kan utveckla nya ingredienser och livsmedel som är goda, tillgängliga och hållbara. Nyckeln är hantering av biomassa, sidoströmmar och klimatsmarta grödor. Med bioteknik kan produktionen av ny mat öka, och ge bättre miljömässig hållbarhet, till en växande global befolkning.

  Aktörer: Lunds universitet, Future by Lund, Tetra Pak

  Kontakt: Projektledare, Emma Nordell

 • .

  Inom ett decennium är en tredjedel av den mat som konsumeras i en stad producerad, förädlad och såld i staden.

  Webbplats

  Plattform STAD

  Inom ett decennium är en tredjedel av den mat som konsumeras i en stad producerad, förädlad och såld i staden.

  Webbplats

  Plattform STAD

  Staden utgör navet i en transformation där maten är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Den kan korta värdekedjor och möjliggöra cirkularitet. Staden blir en förändringsmotor för hur maten produceras, distribueras och konsumeras.  

  Aktörer: Innovation Skåne AB, Ernst & Young AB (Doberman), Malmö kommun

  Kontakt: Projektledare, Margareta Wallentén

 • .

  Svenska proteiner i världsklass

  Webbplats

  Proteinrevolutionen

  Svenska proteiner i världsklass

  Webbplats

  Proteinrevolutionen

  En revolution som i grunden förändrar hur vi producerar, konsumerar och ser på proteiner i Sverige utifrån ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Vi behöver stärka den svenska värdekedjan för alternativa proteiner, skapa nya konsumtionsbeteenden och utmana vedertagna normer.  

  Aktörer: Alba Ecological Information Institute, Peter O Bolinder AB, Lunds Universitet, Beteendelabbet AB, Planethon AB, Gustav Johansson AB
   

  Kontakt: Projektledare, Anna Steorn

 • .

  I framtiden är Sverige självförsörjande, har en hållbar produktion och klarar 30 dagar utan tillgång till importerade insatsvaror eller livsmedel.

  Webbplats

  Mat till alla – nära och tillsammans - Coompanion

  I framtiden är Sverige självförsörjande, har en hållbar produktion och klarar 30 dagar utan tillgång till importerade insatsvaror eller livsmedel.

  Webbplats

  Mat till alla – nära och tillsammans - Coompanion

  Denna mission fokuserar på att producera mat, med en mångfald av producenter, nära där den konsumeras. Resursfördelningen behöver bli effektivare och det behövs en större spridning av risker jämfört med nuvarande matsystem.    

  Aktörer: Coompanion Roslagen & Norrort ek för, Sveriges Civilförsvarsförbund, Coompanion-Kooperativ Utveckling Stockholms Län, Mikrofonden Sverige ek för​

  Kontakt: Projektledare, Sarah Thorsaeus

   

 • ,

  Regenerera matsystemet till 2038.

  Linkedin

  Framtidens hållbara matsystem: Overview | LinkedIn

  Regenerera matsystemet till 2038.

  Linkedin

  Framtidens hållbara matsystem: Overview | LinkedIn

  Regenerera matsystemet till 2038. Missionen fokuserar på ett regenerativt lantbruk och nya vägar för maten från producent till konsument. Det handlar om att skapa ett lönsamt, konkurrenskraftigt, resilient och hållbart matsystem.  Det regenerativa bygger på metoder för bättre jordbearbetning, växtföljder och kolinlagring. Syftet är minskad klimatpåverkan, ökad biologisk mångfald, friskare jordar och mer näringstät mat.

  Aktörer: Pareco AB, Mälardalens Universitet, Akademin för innovation design & teknik IDT, Fincipio AB, KihlKom AB​. 

  Kontakt: Projektledare, Sara Maxence

 • .

  År 2040 är 9 av 10 måltider som konsumeras i Sverige inom planetens gränser.

  Webbplats

  Ett nytt recept för proteinskiftet | RISE

  År 2040 är 9 av 10 måltider som konsumeras i Sverige inom planetens gränser.

  Webbplats

  Ett nytt recept för proteinskiftet | RISE

  Foodtech-startups  i samarbete med stora företag och andra aktörer, banar vägen för ett proteinskifte. Måltiderna behöver vara hållbara, hälsosamma, tillgängliga för alla och smaka gott.  Det handlar inte bara om protein. Även andra komponenter som kolhydrater, fett, salt och socker kan behöva skiftas.   

  Aktörer: RISE, Mörk Materia Laboratoriet AB, SISP Service & Development AB​

  Kontakt: Projektledare, Hanna E Svensson

 • .

  År 2035 främjar matsystemet ett friskt liv för alla.

  Webbplats

  PUSH - Livsmedelsakademi (livsmedelsakademin.se)

  Linkedin

  PUSH: Overview | LinkedIn

  År 2035 främjar matsystemet ett friskt liv för alla.

  Webbplats

  PUSH - Livsmedelsakademi (livsmedelsakademin.se)

  Linkedin

  PUSH: Overview | LinkedIn

  Plattformen PUSH strävar efter att skapa ett nytt narrativ om mat och fokuserar på matens roll för mänsklig hälsa och välmående. För att nå missionen behövs en fundamental förändring i hur vi producerar, distribuerar och konsumerar mat. Detta driver PUSH genom samverkan, främjande av innovativa lösningar och missionsinriktade arbetssätt för snabb transformation. 

  Aktörer: Skånes Livsmedelsakademi, Dietisternas Riksförbund, Frisk Mat, Chalmers Tekniska Högskola AB​

  Kontakt: Projektledare, Amanda Allvin

   

Frågor?

Jenny Sjöblom

Ansvarig för satsningen

+8 473 31 35

Jesper Orhammar

Utlysningsansvarig

+ 468 473 3153

Therese Porsklint

Administratör

+ 4684733028

Senast uppdaterad 9 november 2023

Statistik för sidan