Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 21 september kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 22 september kl 8:00.  

Ett nytt recept för matsystemet

Forskningen är tydlig, branschen är enig – matsystemet behöver transformeras för att bli hållbart för både människa och miljö. Sverige har stor potential att höja innovationsförmågan och vara i framkant inom området. Därför samlar vi nu målmedvetna och kreativa aktörer som vill bidra till hållbarhet och konkurrenskraft inom fem spetsområden med potential att radikalt förbättra matsystemet.

Ett nytt recept för matsystemet är en långsiktig insats för att möta de system- och policyutmaningar som hindrar innovation och omställning inom matområdet. Den ska bidra till att nyckelaktörer tillsammans bygger kapacitet och förutsättningar för innovation och hållbarhet i den svenska livsmedelskedjan.

Fem spetsområden med stor potential

Vinnova har tillsammans med aktörer från olika delar av samhället identifierat fem spetsområden med potential att radikalt förbättra matsystemet. Under 2022 och 2023 samlar vi nyckelaktörer kring dessa teman för att identifiera gemensamma mål och bygga kapacitet att tillsammans bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt matsystem. Ambitionen är att ge aktörerna möjlighet att experimentera och testa nya banbrytande lösningar. Under 2023 öppnar möjligheten att söka finansiering för nästa steg i satsningen, för uppbyggnaden av långsiktiga innovationsplattformar. Sista ansökningsdag är den 27 september.

 • .

  Det här temat fokuserar på hur och vilken mat vi producerar i Sverige.

  Det här temat fokuserar på hur och vilken mat vi producerar i Sverige.

  Visionen är att produktionen i framtiden ger mer än den tar av naturen. Det kan handla om olika typer av produktion, som havsbruk, jordbruk eller urban odling som gör det möjligt att framställa mat som kan nära oss i framtiden, på ett hållbart sätt, i stor eller liten skala.

  Koordinator: Organic Sweden

  Kontakt: Karl Anton Järild, anton.jarild@organicsweden.se

  Deltagande organisationer: Ekologiska Lantbrukarna i Sverige, Gotland Grönt Centrum AB, Hushållningssällskapet Skåne, Luleå tekniska universitet, Mossagården Event AB, Svensk Kolinlagring AB, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertälje kommun, Torsta AB och Västra Götalandsregionen. 

 • ,

  Det här temat fokuserar på skiftet till mer växtbaserad mat och utbudet på den svenska marknaden

  Det här temat fokuserar på skiftet till mer växtbaserad mat och utbudet på den svenska marknaden

  Visionen är att vi i framtiden äter mer växtbaserat och att det finns gott om svenska proteinalternativ. Det kan handla om hur vi får i gång en inhemsk produktion, om hur vi skiftar från en stor andel animaliska proteiner till fler svamp- och växtbaserade och hur vi nyttjar vattenbruket på nya sätt.

  Koordinator: Azote AB

  Kontakt: Siri Maassen​, siri@azote.se

  Deltagande organisationer: Axfoundation, Djurens Rätt, Hasta Eco AB, Jävligt Gott/Chou Chou, KTH, Millow AB, RISE, Sveriges konsumenter och WWF.

 • .

  Det här temat fokuserar på ny mat och innovation.

  Det här temat fokuserar på ny mat och innovation.

  Visionen är att Sverige i framtiden är ett av de ledande länderna för ny hållbar och hälsosam mat med ständig innovation inom foodtech-området. Det kan handla om nya produkter, nyttjande av ny teknik, nya sätt att dela data och om nya cirkulära lösningar. Det handlar också om hur vi skapar lönsamma affärsmodeller och mer finansiering till foodtech-området.

  Koordinator: Innovation Skåne

  Kontakt: Emelie Olsson, emelie.olsson@innovationskane.com

  Deltagande organisationer: Awaresome AB, Göteborgs kommun, Krinova, KTH, Lunds universitet, Region Skåne, RISE och Sweden Foodtech.

 • .

  Det här temat fokuserar på hur och vad vi äter, samt vilka beteendeförändringar som sker bland unga.

  Det här temat fokuserar på hur och vad vi äter, samt vilka beteendeförändringar som sker bland unga.

  Visionen är att god och hållbar mat i framtiden är tillgänglig för alla och att det är den maten vi väljer att äta. Det kan handla om allt från nudging, kunskapshöjning, certifieringar, tekniska hjälpmedel eller utformning av måltidsmiljöer.

  Koordinator: WWF

  Kontakt: Ulrika Backlund, ulrika.backlund@wwf.se

  Deltagande organisationer: Consupedia, Electricity Innovation, Göteborgs universitet, Södertälje kommun - MatLust utvecklingsnod, Föreningen Medveten Konsumtion Sverige, Måltidsakademin, Susannas Sockersmarta AB, Västra Götalandsregionen och Ätbart.

 • ,

  Det här temat fokuserar på hur vi arbetar med hälsofrågor kopplat till mat i Sverige och vilken påverkan maten har på hälsan.

  Det här temat fokuserar på hur vi arbetar med hälsofrågor kopplat till mat i Sverige och vilken påverkan maten har på hälsan.

  Visionen är att kopplingen mellan mat och hälsa i framtiden är självklar och en del av den preventiva hälsovården. Det kan handla om kostråd, beteendeförändringar, tekniska hjälpmedel för ökad hälsa, utbildning av vårdpersonal och andra sätt att motverka kostrelaterade hälsoproblem och ojämlik tillgång till bra mat.

  Koordinator: Livsmedelsakademin

  Kontakt: Douglas Almquist, douglas.almquist@livsmedelsakademin.se

  Deltagande organisationer: Charlmers, Dietisternas riksförbund, Föreningen Frisk Mat, Hidden in Grains, Lunds universitet, Sveriges Stadsmissioner, Tomelilla kommun, Örebro universitet och Kostfonden.

Frågor?

Jenny Sjöblom

Ansvarig för satsningen

+8 473 31 35

Jesper Orhammar

Utlysningsansvarig

+ 468 473 3153

Therese Porsklint

Administratör

+ 4684733028

Senast uppdaterad 1 juni 2023

Statistik för sidan