Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett nytt recept för matsystemet - uppbyggnad av innovationsplattformar för ett hållbart matsystem

Vill du vara med och skapa innovation på systemnivå för ett hållbart och konkurrenskraftigt matsystem? Ett nytt recept för matsystemet är en långsiktig insats för att möta de system- och policyutmaningar som hindrar innovation, konkurrenskraft och transformation på området. Insatsen ska bidra till att bygga upp innovationsplattformar där aktörer tillåts experimentera och utforska nya metoder och arbetssätt. Plattformarna ska formas kring ambitiösa omställningsmål, så kallade missioner, som kan bidra till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart matsystem.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Uppbyggnad av en innovationsplattform med ambition och kapacitet att arbeta utifrån en tydlig gemensam riktning, så kallad missioner.

Vem kan söka?

Ett kärnteam på tre eller fler aktörer som har förmågan att bygga upp en innovationsplattform som ska vara en koordinerande funktion som kan driva innovation på systemnivå tillsammans med andra aktörer.

Hur mycket kan ni söka?

Den första etappen pågår under 18 månader och kan finansieras med upp till 3,5 mkr per projekt. Viss medfinansiering kommer att krävas. Vinnova kommer att finansiera mellan fem och åtta projekt i första etappen.

Viktiga datum

Observera att du utöver informationsmötena bland datumen nedan även hittar ett matchmaking-möte som anordnas 8 juni. Anmäl dig senast den 31 maj. 

 • Boka ett samtal med Vinnovas handläggare

  Vinnovas handläggare har specifikt avsatt fyra förmiddagar för samtal med aktörer kring utlysningen. Via länken nedan kan du boka in ett samtal så länge det finns lediga tider. Vi vill tydliggöra att det naturligtvis går bra att ta kontakt med Vinnovas handläggare via telefon eller mejl utöver dessa tider.

  Boka ett samtal med Vinnovas handläggare

   

  Ta del av presentation och inspelningar från informationsmöten

  Presentation från informationsmötet maj 2023

  Informationsmöte 17 maj

  Informationsmöte om stödgrunder och stödberättigade kostnader - 30 maj

  Vad handlar erbjudandet om?

  Innovationsplattformarna byggs upp av ett kärnteam och det är dessa team som finansieras i denna utlysning. Kärnteamet ska tillsammans med nyckelaktörer ta fram och förankra missionen nationellt och på sikt internationellt. Det kräver ett brett engagemang från olika intressenter, såsom forskare, entreprenörer, myndigheter, kommuner, regioner, företag och civilsamhällsorganisationer. 

  I denna utlysning går det inte att söka för specifika innovationsprojekt, utan endast för att bygga upp ett kärnteam som driver på systemtransformation långsiktigt och som in sin tur initierar innovationsprojekt.  

  Finansieringen är uppdelad i tre etapper under fem år. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna Löfgren Wilteus

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 66

  Therese Porsklint

  Administratör

  +46 8 473 30 28

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsten ansökan om finansiering

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2023-00948

  Statistik för sidan