Så är vi organiserade

Här ser du hur vi organiserar våra avdelningar och enheter samt vilka som ingår i vår styrelse.

Nedan hittar du kontaktuppgifter till avdelningscheferna som ingår i vår verksledningsgrupp samt våra enhetschefer.

Verksledningsgruppen

Darja Isaksson

Generaldirektör

+46 8 473 30 01

Leif Callenholm

Förvaltningsdirektör, chef för avdelning Verksamhetsutveckling och stöd samt stf GD för interna frågor

+46 8 473 30 40

Birgit Augustsson

Assistent till generaldirektören

+46 8 473 31 51

Göran Marklund

Direktör och ställföreträdande generaldirektör för externa frågor

+46 8 473 30 80

Joakim Appelquist

Avdelningschef Internationellt samarbete, ställföreträdande generaldirektör internationella relationer

+46 8 473 30 98

Jonas Brändström

Direktör och avdelningschef Samhällsutveckling

+46 8 473 31 94

Lars Hammarström

Direktör och avdelningschef Hälsa

+46 8 473 31 01

Cecilia Sjöberg

Direktör och avdelningschef Industriell utveckling

+46 8 473 31 03

Jenny Elfsberg

Avdelningschef Innovationsledning

+46 8 473 30 05

Karin Tell

Kommunikationsdirektör och avdelningschef

+46 8 473 32 27

Internationellt samarbete

Joakim Appelquist

Avdelningschef Internationellt samarbete, ställföreträdande generaldirektör internationella relationer

+46 8 473 30 98

Karin Aase

Enhetschef

+46 8 473 31 17

Karin Rydén

Enhetschef

+46 8 473 31 16

Hälsa

Lars Hammarström

Direktör och avdelningschef Hälsa

+46 8 473 31 01

Laurent Saunier

Enhetschef

+46 8 473 31 08

Elisabet Nielsen

Tillförordnad enhetschef

46 8 473 3107

Samhällsutveckling

Jonas Brändström

Direktör och avdelningschef Samhällsutveckling

+46 8 473 31 94

Maria Johansson

Enhetschef

+46 8 473 31 70

Andreas Netz

Enhetschef

+46 8 473 30 86

Innovationsledning

Jenny Elfsberg

Avdelningschef Innovationsledning

+46 8 473 30 05

Daniel Rencrantz

Enhetschef

+46 8 473 31 84

Jakob Hellman

Tillförordnad enhetschef

+46 8 473 31 05

Daniel Johansson

Enhetschef

+46 8 473 30 82

Industriell utveckling

Cecilia Sjöberg

Direktör och avdelningschef Industriell utveckling

+46 8 473 31 03

Margareta Groth

Enhetschef

+46 8 473 31 83

Andreas Aurelius

Enhetschef

+46 8 473 30 87

Kommunikation

Karin Tell

Kommunikationsdirektör och avdelningschef

+46 8 473 32 27

Daniel Holmberg

Pressekreterare

+46 8 473 30 53

Verksamhetsutveckling och stöd

Leif Callenholm

Förvaltningsdirektör, chef för avdelning Verksamhetsutveckling och stöd samt stf GD för interna frågor

+46 8 473 30 40

Maria Edholm

Enhetschef Arkiv och registratur

+46 8 473 31 46

Håkan Josefsson

Tillförordnad IT-chef

+46 8 473 30 61

Lena Almgren

Ekonomichef

+46 8 473 30 48

Anna Oback

Enhetschef Juridik, chefsjurist

+46 8 473 32 59

Peter Eriksson

Enhetschef Verksamhetsutveckling

+46 8 473 30 03

Styrelse

Ledamöter i Vinnovas styrelse.

Anna Nilsson-Ehle

Styrelseordförande

David Sonnek

Staffan Larsson

Sara Öhrvall

Sigbritt Karlsson

Lotta Ljungqvist

John Elvesjö

Darja Isaksson

Generaldirektör

+46 8 473 30 01

Birgit Augustsson

Sekreterare

Per Norman

Facklig representant, ST

Christina Kvarnström

Facklig representant, SACO

Senast uppdaterad 21 september 2020

Sidansvarig: Webbredaktör

Statistik för sidan