Så är vi organiserade

Här ser du hur vi organiserar våra avdelningar och enheter samt vilka som ingår i vår styrelse.

Nedan hittar du kontaktuppgifter till avdelningscheferna som ingår i vår verksledningsgrupp samt våra enhetschefer.

Verksledningsgruppen

Darja Isaksson

Generaldirektör

+46 8 473 30 01

Leif Callenholm

Förvaltningsdirektör, chef för avdelning Verksamhetsutveckling och stöd samt stf GD för interna frågor

+46 8 473 30 40

Birgit Augustsson

Assistent till generaldirektören

+46 8 473 31 51

Göran Marklund

Direktör och ställföreträdande generaldirektör för externa frågor

+46 8 473 30 80

Joakim Appelquist

Avdelningschef Internationellt samarbete, ställföreträdande generaldirektör internationella relationer

+46 8 473 30 98

Jonas Brändström

Direktör och avdelningschef Samhällsutveckling

+46 8 473 31 94

Jakob Hellman

Tillförordnad avdelningschef Hälsa

+46 8 473 31 05

Peter Lindelöf

Direktör och avdelningschef Innovationsledning

+46 8 473 32 57

Cecilia Sjöberg

Direktör och avdelningschef Industriell utveckling

+46 8 473 31 03

Karin Tell

Kommunikationsdirektör och avdelningschef

+46 8 473 32 27

Karolina Lirón Källåker

HR-chef

+46 8 473 32 06

Internationellt samarbete

Joakim Appelquist

Avdelningschef Internationellt samarbete, ställföreträdande generaldirektör internationella relationer

+46 8 473 30 98

Karin Aase

Enhetschef

+46 8 473 31 17

Karin Rydén

Enhetschef

+46 8 473 31 16

Hälsa

Jakob Hellman

Tillförordnad avdelningschef Hälsa

+46 8 473 31 05

Laurent Saunier

Enhetschef

+46 8 473 31 08

Karin Eriksson

Enhetschef

+46 8 473 31 09

Samhällsutveckling

Jonas Brändström

Direktör och avdelningschef Samhällsutveckling

+46 8 473 31 94

Maria Johansson

Enhetschef

+46 8 473 31 70

Andreas Netz

Tillförordnad enhetschef

+46 8 473 30 86

Innovationsledning

Peter Lindelöf

Direktör och avdelningschef Innovationsledning

+46 8 473 32 57

Daniel Rencrantz

Enhetschef

+46 8 473 31 84

Ylva Strander

Enhetschef

+46 8 473 31 78

Daniel Johansson

Enhetschef

+46 8 473 30 82

Industriell utveckling

Cecilia Sjöberg

Direktör och avdelningschef Industriell utveckling

+46 8 473 31 03

Margareta Groth

Enhetschef

+46 8 473 31 83

Andreas Aurelius

Enhetschef

+46 8 473 30 87

Kommunikation

Karin Tell

Kommunikationsdirektör och avdelningschef

+46 8 473 32 27

Daniel Holmberg

Pressekreterare

+46 8 473 30 53

Verksamhetsutveckling och stöd

Leif Callenholm

Förvaltningsdirektör, chef för avdelning Verksamhetsutveckling och stöd samt stf GD för interna frågor

+46 8 473 30 40

Maria Edholm

Enhetschef Arkiv och registratur

+46 8 473 31 46

Tina Adolfsson

Ekonomichef

+46 8 473 31 96

Ulf Trulsson

IT-chef, IT-arkitekt

+46 8 473 31 26

Karolina Lirón Källåker

HR-chef

+46 8 473 32 06

Anna Oback

Enhetschef Juridik, chefsjurist

+46 8 473 32 59

Peter Eriksson

Enhetschef Verksamhetsutveckling

+46 8 473 30 03

Styrelse

Ledamöter i Vinnovas styrelse.

Anna Nilsson-Ehle

Styrelseordförande

David Sonnek

Staffan Larsson

Sara Öhrvall

Sigbritt Karlsson

Lotta Ljungqvist

John Elvesjö

Darja Isaksson

Generaldirektör

+46 8 473 30 01

Birgit Augustsson

Sekreterare

Per Norman

Facklig representant, ST

Birgitta Boman

Facklig representant, SACO

Senast uppdaterad 19 augusti 2019   |   Sidansvarig: Annica Jernestrand   |   Statistik för sidan