Så arbetar vi med öppna data

Öppna data är digital information som finns tillgänglig för vem som helst att använda. Vår öppna data består av information om vår finansiering och våra finansierade projekt.

Vår öppna data innehåller övergripande information om:

  • våra program, utlysningar och ansökningsomgångar som gör det möjligt att söka finansiering hos oss
  • de forsknings- och utvecklingsprojekt som vi finansierat

Vi delar med oss av vår öppna data

För att dela med oss av vår öppna data på ett kontrollerat sätt har vi tagit fram så kallade API:er (Application Programming Interface). API:er är ett programmeringsgränssnitt som kan bearbetas och till exempel användas för att bygga appar eller webbtjänster.

Hämta våra API:er

Vinnovas öppna data får användas fritt utan avgifter eller licenser (CC0).

Våra olika API:er

Vi har fyra olika API:er för våra program, utlysningar, ansökningsomgångar och projekt. De kan begränsas på två sätt:

  • Genom att ange ett diarienummer sist i webbadressen. Då hämtar API:t data för det specifika diarienumret.
  • Genom att ange ett datum sist i webbadressen. Då hämtar API:t data som uppdaterats efter det angivna datumet.

API för program

API för utlysningar 

API för ansökningsomgångar

API för finansierade projekt 

API för utlysningsdokument

För att kunna hämta våra utlysningsdokument (filer) måste diarienumret för ansökningsomgången och referensnumret för filen (handlingen) anges sist i webbadressen.

API för filer

Instruktioner för att använda våra API:er

Vi har tagit fram detaljerade instruktioner för hur du använder våra API:er. 

Öppna data - instruktioner

Frågor?

Har du frågor om hur vi arbetar med öppen data får du gärna kontakta oss.

Vinnovas IT-support

Senast uppdaterad 20 april 2020

Sidansvarig: Håkan Josefsson

Statistik för sidan