Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Anette Nordvall

Anette Nordvall_600.jpg

Expersområde och kontaktuppgifter

Expertområde 

Teknikinvesterare i tidig teknik och innovation.

Kontaktuppgifter

076-190 50 55, Anette Nordvall

Erfarenheter

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Att vi tittar för kort framåt för innovation, och samtidigt att vi saknar uthållighet. Vertikal kunskap och att vi är del i en teknisk innovationstrappa där man måste våga investera i det otroliga eller högst osannolika.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Senast uppdaterad 21 november 2023

Statistik för sidan