Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Deeptech-bolag viktiga för svensk konkurrenskraft

Sveriges deeptech-företag har stor potential att bidra till att lösa de samhällsutmaningar vi står inför idag. Deeptech-företagens fokus på innovativ utveckling och tillämpning av forskningsintensiv teknik kan bana väg för Sverige som ledande industri- och innovationsnation. Vinnova arbetar för att stötta deeptech-bolag på flera olika sätt.

Deeptech är ett samlingsbegrepp för banbrytande och forskningsintensiv teknik och dess tillämpning genom nydanande och ofta omvälvande innovation, ibland kallad disruptiv innovation. I sin användning kan deeptech leda till framsteg som utmanar eller förändrar förutsättningarna för hela branscher, eller för segment av den globala ekonomin. Det inkluderar bland annat spjutspetsteknik inom områden som artificiell intelligens (AI), kvantteknik, robotik, nanoteknik och bioteknik som gör det möjligt att lösa flera av dagens stora globala utmaningar på radikalt nya sätt.

Deeptech-bolag löser globala utmaningar

 – Deeptech handlar inte om enstaka teknologier eller teknikutveckling. Framgångsrika deeptech-företag är problemorienterade och kombinerar vetenskap, ingenjörskonst, design och entreprenörskap. Deeptech gör det möjligt att lösa flera av dagens stora globala utmaningar på radikalt nya sätt, säger Josefin van der Meer, nationell kontaktperson för internationell samverkan med fokus på deeptech på Vinnova. 

Detta skiljer deeptech-bolag från vanliga startups

Deeptech-bolag har långa utvecklingscykler och jobbar nära forskningens framkant. De ligger ofta bakom de mest banbrytande idéerna med potential att bidra med lösningar till vår tids stora samhällsutmaningar. Deeptech-bolagen spelar en viktig roll för framtidens ekonomi, konkurrenskraft och arbetsmarknad. 
 
Deeptech bygger på banbrytande teknik, kräver intensiv forskning och utveckling med stort kapitalbehov för att gå från idé till marknad. Lösningarna innefattar oftast utveckling och produktion av fysiska produkter som använder en kombination av digitala och fysiska teknologier.

Deeptech-innovationer kräver mycket kapital i kombination med specialiserad teknisk och kommersiell kompetens, även i tidiga utvecklingsfaser. Innovationerna har också tekniskt och kommersiellt hög risk och stor osäkerhet. Deeptech-bolag behöver också längre tid på sig att gå från forskningsresultat till marknadsgenombrott än andra teknikbolag.

Därför är det extra viktigt att skapa rätt förutsättningar så att bolagen kan överleva och stanna kvar i Sverige och i EU. 

Stärka förutsättningarna för deeptech i Sverige

I rapporten Accelerera deeptech i Europa lyfter Vinnova och Patent- och registreringsverket (PRV) behov och möjligheter för att stärka deeptech scenen i Europa baserat på den svenska EU konferens “Deep tech entrepreneurship for an innovative, resilient, and competitive internal market” som hölls 2023.  Rapporten fokuserar på perspektiven ekosystemsutveckling, immateriella tillgångar och finansiering. 

Rapporten Förutsättningar för deeptech i Sverige pekar på flera svenska styrkeområden och vad som behöver åtgärdas för att Sverige framöver, i internationell konkurrens, ska kunna dra nytta av dessa styrkor. 

Tre viktiga punkter för att förbättra deeptech-bolagens förutsättningar:

  • Sverige behöver en nationell deeptech-strategi som grund för en nationell kraftsatsning
  • Utveckling av finansieringsinstrument och offentlig riskdelning
  • Utveckling av ekosystemet för deeptech och deeptech-företag

Teknik som formar framtiden

Nedan kan du ta filmer som fokuserar på olika tekniker som formar framtiden.

Banbrytande teknik och deeptech

Banbrytande teknik och deeptech har stor potential att hjälpa oss möta de stora samhälls- och klimatutmaningar vi står inför genom att låta oss tänka i helt nya banor och hitta nya lösningar.

Dialog med lastbilar

Dialog med lastbilar vill skapa en situationsmedveten AI-agent för att öka säkerheten och underlätta arbetet för lastbilsförare. Projektet är finansierat av Vinnova via programmet Avancerad Digitalisering.

Syntetisk biologi

Syntetisk biologi ger oss förmågan att tämja, programmera om  och styra naturens kraft. Det innebär att designa levande  organismer för att producera eller konsumera (nästan) vad som helst.

Hälsningar från Västerhaninge 2030

Syntetisk biologi har enorm potential men det kommer krävas en gemensam ansträngning och ordentliga investeringar i forskning  och utveckling av dessa tekniker för att göra den till verklighet. De vägval vi gör idag, kommer att forma framtiden för kommande generationer. Vi hoppas att ni tillsammans med oss vill göra den ännu bättre.

Delta i möten

Vill ni hitta samarbetspartners för ert projekt inom deeptech och nya företag? Vinnova arrangerar möten för kunskapsdelande och nätverkande. Du kan delta digitalt eller fysiskt.

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senast uppdaterad 16 juli 2024

Statistik för sidan