Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Deeptech-bolag viktiga för svensk konkurrenskraft

Sveriges deeptech-företag har stor potential att bidra till att lösa de samhällsutmaningar vi står inför idag. Deeptech-företagens fokus på forskningsintensiv teknik kan samtidigt bana väg för Sverige som ledande industri- och innovationsnation.

Deeptech är ett brett begrepp som används alltmer i både Europa och USA. Det handlar om banbrytande teknik som kan förändra vårt sätt att vara, verka och se på vår egen tid och på framtiden.

Deeptech gör det möjligt att lösa flera av dagens stora globala utmaningar på radikalt nya sätt.

Forskningsintensiv teknik kan leda till framsteg som utmanar eller förändrar förutsättningar för hela branscher, eller för segment av den globala ekonomin. Det inkluderar bland annat teknik som artificiell intelligens (AI), kvantteknik, robotik, 3D-utskrift, nanoteknik, bioteknik.

Filmen om deeptech

- Deeptech handlar inte om enstaka teknologier eller teknikutveckling. Framgångsrika deeptech-företag är problemorienterade och kombinerar vetenskap, ingenjörskonst, design och entreprenörskap. Deeptech gör det möjligt att lösa flera av dagens stora globala utmaningar på radikalt nya sätt, sägerJosefin van der Meer, nationell kontaktperson för internationell samverkan med fokus på deeptech 

I en gemensam rapport lyfter Vinnova och Tillväxtverket fram behov och möjligheter att förbättra deeptech-bolagens förutsättningar. Rapporten pekar på hur Sverige kan dra nytta av deeptech i den internationella konkurrensen som ett land i framkant inom forskningsintensiv teknik.

På Vinnova definierar vi deeptech som banbrytande teknik som kräver intensiv forskning och utveckling med stora tids- och kapitalkrav för att gå från idé till marknadstillämpning.

Vad skiljer deeptech-bolag från vanliga startups?

Deeptech-bolag, även kallade forskningsintensiva bolag, är bolag med långa utvecklingscykler. De ligger ofta bakom de mest banbrytande idéerna och har potential att lösa vår tids stora samhällsutmaningar. Deeptech-bolagen spelar en viktig roll för framtidens ekonomi, konkurrenskraft och arbetsmarknad.

Deeptech är banbrytande teknik som kräver intensiv forskning och utveckling med stora tids- och kapitalkrav för att gå från idé till marknadstillämpning.

Innovationer som grundar sig på deeptech kräver mycket kapital i kombination med specialiserad teknisk och kommersiell kompetens, även i de tidiga utvecklingsfaserna. Innovationerna har också en högre risk och större osäkerhet – både tekniskt och kommersiellt. De behöver också väsentligt längre tid på sig att gå från forskningsresultat till marknadsgenombrott.

Bolagen tar alltså stora risker men har samtidigt ofta problem med att få in kapital. Därför är det extra viktigt att skapa rätt förutsättningar så att bolagen kan överleva och stanna kvar i Sverige och i EU.

Vinnova-rapport om att nyttja deeptechs styrkor

Regeringen gav den 4 oktober 2021 Vinnova och Tillväxtverket i uppdrag att analysera och föreslå förbättringar för förutsättningarna för forskningsintensiva företag att kunna skala upp och växa i Sverige, med fokus på deeptech-företag.

Regeringsuppdraget har under genomförandet haft ett ekosystemsperspektiv och visat på flera styrkor inom akademisk forskning, immateriella tillgångar, startupföretag och etablerat näringsliv. Samtidigt har arbetet visat på vissa brister i ekosystemet som behöver åtgärdas för att Sverige framöver och i internationell konkurrens ska kunna dra nytta av dessa styrkor.

I rapporten lyfter Vinnova och Tillväxtverket tre viktiga punkter som kan förbättra deeptech-bolagens förutsättningar.

  • Sverige behöver en nationell deeptech-strategi som grund för kraftsatsning
  • Utveckling av finansieringsinstrument och offentlig riskdelning
  • Utveckling av ekosystemet för deeptech

Aktuell finansiering inom deeptech

Delta i möten

Vill ni hitta samarbetspartners för ert projekt inom deeptech och nya företag? Vinnova arrangerar möten för kunskapsdelande och nätverkande. Du kan delta digitalt eller fysiskt.

Sverige höll i EU:s högnivåkonferens om deeptech

Våren 2023 stod Sverige som ordförande i EU:s ministerrådäven och var då värd för en högnivåkonferens 1-2 juni om teknikintensivt entreprenörskap - deeptech - för en innovativ, resilient och konkurrenskraftig inre marknad. Konferensen hölls i samarbete med Europeiska innovationsrådet (EIC) och gick att följa digitalt. Ämnen som diskuterades var bland andra hur samarbetet mellan små och stora företag och akademin kan förbättras. Vad forskningsintensiva företag har för roll och betydelse för den gröna omställningen och hur finansieringsbehoven ser ut.

Se delar av högnivåkonferensen i efterhand 

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senast uppdaterad 22 februari 2024

Statistik för sidan