Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Accelerera deeptech i Europa

Nya vägar från idéer till effekt

Bokomslag Accelerera deeptech i Europa
Utgiven
2023-oktober
Serienummer
VR2023:11
Utgivare
Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet
Författare
Josefin van der Meer, Kjell-Håkan Närfelt, Vinnova. Medförfattare: Charlott Galant, PRV
ISBN
978-91-987942-1-2
ISSN
Antal sidor
36

Ladda ner rapporten på svenska: En teknikintensiv satsning i Europa

Hur kan Europa lyckas använda deeptech i forskning och innovationer för att få teknisk suveränitet och etablera en innovativ, motståndskraftig och konkurrenskraftig industri?

Det europeiska deeptech-landskapet står inför flera utmaningar. Det var fokus för konferensen "Deep Tech Entrepreneurship for an Innovative, Resilient, and Competitive Internal Market", som arrangerades av det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 1–2 juni 2023. Bland utmaningarna märks bland andra behovet av ett mer sammankopplat ekosystem, en växande skillnad i företagens FoU-investeringar jämfört med USA, och svårigheten att omsätta akademisk styrka till kommersiell framgång. Dessutom är Europas kapitalmarknad inte anpassad för de krav på kapital som deeptech-satsningar behöver, och intellektuella tillgångar erkänns inte fullt ut som affärstillgångar. 

Den här rapporten från konferensen rymmer budskap och förhållningssätt som kan vara avgörande för Europas deeptech-bolag. Dessutom föreslås en rad åtgärder för att möta branschens utmaningar: 

  1. Anpassa incitament för aktörer i ekosystemet att stödja industrialiseringen av deeptech-bolag, som involverar investerare, talanger, företag, regeringar och akademi. 
  2. Uppmuntra och stimulera samarbeten mellan stora företag och deeptech-bolag, eventuellt genom skatteincitament och subventioner. 
  3. Skapa en europeisk teknisk suveränitetsfond på 100 miljarder euro, med både privat och offentligt kapital, för att tillhandahålla investeringar i tillväxtskeden och stödja uppskalningar inom deeptech. 
  4. Skapa attraktiva exitmöjligheter i Europa för framgångsrika deeptech-bolag, såsom börsintroduktionsmarknader och företagspartnerskap. 
  5. Öka efterfrågan på deeptech-lösningar genom innovationsupphandling. 
  6. Förbättra inkubationsstödsystemet för deeptech-bolag för att attrahera kapital till rätt värderingsnivåer. 
  7. Öka tillgängligheten av innovationsinfrastruktur och skapa partnerskap för att sänka kostnaderna för deeptech-bolag som behöver åtkomst. 
  8. Förbättra den strategiska förvaltningen och utnyttjandet av intellektuella tillgångar i det djupa tekniska ekosystemet, inklusive kompetensutvecklingsprogram och finansiering för förvaltning av intellektuella tillgångar. 
  9. Skapa regulatoriska sandlådor för att tillåta experiment med regelverk inom områden som hindrar utveckling inom deeptech. 

Fler förslag finns i rapporten, som kommer att översättas till svenska inom kort.  

Senast uppdaterad 7 mars 2024

Statistik för sidan