Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Vi arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld.

Vi öppnar upp för innovation som gör skillnad

Vinnovas vision är att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld.

Vårt uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. Vi utgår från de mål för hållbar utveckling som FN antagit i Agenda 2030.

Vi hjälper organisationer lösa samhällsutmaningar tillsammans

Vi identifierar utvecklingsområden där våra satsningar kan göra skillnad och vi skapar möjligheter och drivkrafter för organisationer att arbeta tillsammans för att möta viktiga samhällsutmaningar.

Vi stimulerar samarbeten där kunskap och kompetens från olika håll möts och där organisationer lär av varandra. Genom vårt stöd får företag och organisationer möjlighet att experimentera och testa nya idéer innan det blir lönsamt. Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på forskning och innovation.

En expertmyndighet med 200 anställda

Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation. Vi är också regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska området. Vi är drygt 200 medarbetare. Vårt huvudkontor finns i Stockholm, med filialer i Bryssel, Silicon Valley och Tel Aviv.

Rapporter, webb-tv och webbplats

<p>S&ouml;k bland, ladda ned och l&auml;s v&aring;ra rapporter och publikationer.</p>
<p>S&ouml;k bland och titta p&aring;&nbsp;lives&auml;ndningar fr&aring;n v&aring;ra evenemang och informationsfilmer om v&aring;ra satsningar.</p>
<p>P&aring; v&aring;r webbplats arbetar vi aktivt, strategiskt och agilt med inneh&aring;ll, &ouml;ppen data och tillg&auml;nglighet.</p>

Senast uppdaterad 8 januari 2020

Statistik för sidan