Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi öppnar upp för innovation som gör skillnad

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. För oss handlar innovation om att tänka nytt och göra annorlunda för att förbättra livet för människor och för vår planet. Vi öppnar upp för innovation i hela samhället. Det ger Sverige konkurrenskraft och gör skillnad för världen.

Vi gör det möjligt att tänka nytt och göra annorlunda 

Vi samlar företag, forskare, offentlig sektor och allmänheten i en gemensam riktning för att tillsammans skapa den utveckling samhället behöver. 

Vi stimulerar samarbete över traditionella gränser och utveckling av lagar och policys för att bana väg för innovation som gör skillnad. Vi ger möjlighet att experimentera och testa nya idéer innan det blir lönsamt.  

Innovation och internationellt samarbete är en förutsättning för att ställa om mot en hållbar framtid.  

Vi stimulerar innovation i bred bemärkelse

Vi fokuserar på tio områden som är viktiga för Sverige och våra möjligheter att ställa om till ett hållbart samhälle. 

Tillsammans med organisationer från olika delar av samhället identifierar vi viktiga behov och sätter upp gemensamma mål. Med det som utgångspunkt finansierar vi forskning och innovation som kan göra skillnad för världen. 

Våra områden

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Om Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet

Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt.

Vi är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation. Vi är också regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska området.

Vi är drygt 200 medarbetare och vi har vårt huvudkontor i Stockholm.

Vårt uppdrag

Senast uppdaterad 10 september 2021

Statistik för sidan