Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi öppnar upp för innovation som gör skillnad

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att främja innovationsförmåga och internationell uppkoppling för hållbar tillväxt. Vi är en statlig myndighet under Klimat- och näringslivsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation. Vi är också regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska området. Vi är drygt 200 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm.

Vi gör det möjligt att tänka nytt och göra annorlunda 

Vår mission är att öppna upp för innovation som gör skillnad.

  • Vi samlar företag, forskare, offentlig sektor och civilsamhället i gemensamma riktningar så att de tillsammans kan skapa den utveckling Sverige behöver. 
  • Vi stimulerar samarbete över traditionella gränser och utveckling av policys för att bana väg för innovation som gör skillnad. 
  • Vi ger möjlighet att experimentera och testa nya idéer innan de blivit lönsamma. 
  • Vi stärker internationell uppkoppling genom partnerskap och EU-program.

Åtta områden för hållbar konkurrenskraft

Vinnova arbetar inom åtta områden där vi tar ett samlat grepp för att stimulera innovation. Vi mobiliserar aktörer från olika delar av samhället mot gemensamma mål, identifierar viktiga behov och finansierar forskning och innovation som främjar hållbar och konkurrenskraftig utveckling.

Våra områden

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senast uppdaterad 26 april 2024

Statistik för sidan