Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinnovas omvärldsanalyser

Vinnova gör omvärldsanalyser inom områden som är viktiga för Sverige som innovationsland. Analyserna är en del i underlaget när vi utvecklar Vinnovas satsningar för att stärka det svenska innovationssystemet, och i vår roll som expertmyndighet.

Våra omvärldsanalyser fokuserar på förändringar i innovationssystem och policyförändringar, både i Sverige och internationellt. Viktiga fokusområden är klimatomställningen, geopolitiska förändringar, konsekvenser av pandemier, den digitala omställningen och kraftsamlingar inom innovationspolicy i EU och i viktiga länder utanför EU.

Analyser och förslag till regeringens forsknings- och innovationspolitik

Vinnova har fått i uppdrag att göra analyser och lämna förslag inför den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen som lämnas till riksdagen 2024. Här hittar du analyser, förslag och seminarier som genomförs och tas fram just nu.

Seminarier om Vinnovas inspel till forsknings- och innovationspolitiken

Ta del av det inspelade seminariet "Accelerera näringslivets klimatomställning" från 14 september. Detta är ett av flera inplanerade seminarier om Vinnovas inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitik.

Kontakt

Göran Marklund

Direktör och ställföreträdande generaldirektör för externa frågor

+46 8 473 30 80

Ta del av våra policybriefer

Vinnova publicerar regelbundet analyser kring olika samhällsaktuella teman, så kallade policybriefer.

Filmer från våra policyseminarier

Här kan du se våra seminarier i efterhand kring olika ämnen inom svensk innovationspolitik.

Innovationers dolda värden – För bättre sätt att mäta innovationers värdeskapande från 28 oktober 2022

Innovationspolicy förr och nu från 14 november 2022

Framtidens gruva - systemomställning i samspel mellan näringsliv och innovationspolicy

Andra läste också

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Senast uppdaterad 25 september 2023

Statistik för sidan