Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinnova hjälper dig i Silicon Valley

Vi finns på plats i Silicon Valley för att hjälpa svenska aktörer och innovativa företag att dra nytta av regionens unika innovationsklimat och ekosystem. Tillsammans med de övriga nordiska länderna har vi i detta syfte skapat Nordic Innovation House i Palo Alto.

Vi utvecklar innovationssystemet mellan Sverige och Kalifornien

Silicon Valley är ett världsledande ekosystem av aktörer som samverkar för att identifiera nya möjligheter, formera företag och skala digitala innovationer på en global marknad. Det nära samspelet med ledande universitet och den starka närvaron av riskkapital bidrar till att skapa ett effektivt innovationssystem. Vid sidan av sin betydelse som plats för teknikutveckling har Silicon Valley under senare år även kommit att prägla samhällsutvecklingen i andra avseenden.

Vinnova finns på plats i Silicon Valley och utvecklar innovationsekosystemet mellan Sverige och Kalifornien. Våra insatser fokuserar på svenska styrkeområden. Detta leder till utveckling av kunskap och kompetens samt ökar synligheten av Sverige som ett attraktivt land att samarbeta med.

Tyngdpunkten för världens forskning och utveckling inom AI är till stor del koncentrerad till Silicon Valley. Flera internationella bolag med svensk koppling väljer att förlägga företagskritisk utvecklingsverksamhet i Silicon Valley, till exempel Ericsson, Volvo Cars och Volvo Group.

Det finns en genuin öppenhet för samarbeten och det sker en fortlöpande kunskapsutveckling genom samverkan mellan olika aktörer (framförallt akademi, startups och bolag) på plats. Detta kännetecknas av formella och informella nätverk där samarbeten tar sig olika former och ofta bekräftas i projekt av olika slag.

Tillsammans med de övriga nordiska länderna har Vinnova skapat Nordic Innovation House (NIH) i Palo Alto för att stötta nordiska aktörer att ta del av Silicon Valleys ekosystem. NIH är en samverkansplattform som erbjuder tillgång till innovationssystemet i Silicon Valley för olika aktörer. Den största målgruppen är unga företag med ambitioner att skala upp sin verksamhet och bli konkurrenskraftiga på en internationell marknad. Men även etablerade företag, som bedriver olika former av utvecklingsarbete, samlas kring NIH. De senaste svenska medlemmarna är Energimyndigheten, Drive Sweden och Linköpings Universitet.

Genom acceleratorprogrammet Tech Incubator (TINC) kan unga svenska kunskaps- och teknikintensiva företag validera sin teknik och affärsmodell på den amerikanska marknaden i Silicon Valley. REACH är vårt inkubatorprogram där forskningsideer kan valideras.

I spåren av corona har delar av verksamheten vid Nordic Innovation House digitaliserats. Under namnet Bifrost Talks erbjuds ett antal webbinarier.

Wallenbergstiftelserna erbjuder kontinuerligt två utbildningsstipendier, så kallade fellowship, kopplade till Nordic Innovation House. Den övergripande målsättningen är att dessa stipendiater ska ges möjlighet att utveckla sin kompetens och förståelse för innovationssystemet i Silicon Valley, och därefter bidra till förnyelse och förstärkning av det svenska systemet.

Sök finansiering

Kontakt

Inger Gustafsson

Kontorsansvarig

+46 8 473 31 15

Anna Delin

Handläggare

+46 8 473 30 79

Andreas Netz

Handläggare

+46 8 473 30 86

Senast uppdaterad 20 maj 2024

Sidansvarig: Inger Gustafsson

Statistik för sidan