Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HR-chef Karolina Lirón Källåker

Att jobba med HR på en myndighet som Vinnova innebär att arbeta i ett tajt team och att självständigt driva projekt. – Att visa respekt och vara modig, ansvarstagande och prestigelös är en grundförutsättning, säger Karolina Lirón Källåker, HR-chef.

"Att dela kunskap - att lära av varandra och andra - är självklart för oss som organisation"

Karolina Lirón Källåker. Foto: Stefan Bohlin

Hur är det att jobba på Vinnova?

– Vinnova är en myndighet i framkant, vilket märks i allt från det dagliga till det långsiktiga arbetet. Bara att vi har ett aktivitetsbaserat kontor skiljer oss från många andra arbetsplatser. Det innebär en dynamisk och kreativ miljö där vi inte har fasta platser utan vi väljer var vi vill arbeta på kontoret beroende på om vi vill arbeta ostört eller nära andra. Det kräver att vi både behöver visa respekt för andra och ta ansvar för våra uppgifter.

Upplägget skapar en välkomnande arbetsmiljö med bra stämning som leder till nya samarbeten och gör det enkelt att lära känna kollegor från andra avdelningar. Att dela kunskap - att lära av varandra och andra - är självklart för oss som organisation. För oss är det viktigt med ständig vidareutveckling, och därför har vi också gemensamma utbildningsdagar för alla på Vinnova, workshops och regelbundna inspirationsluncher med föreläsare. Många inom organisationen ingår också i breda externa nätverk och i internationella forum.

Hur arbetar HR på Vinnova?

– Vi är ett litet team där alla har sina fokusområden och en tät dialog med andra enheter och chefer. Jobbet innebär en stor variation med möten, anställningsintervjuer, utveckling av våra interna projekt och administration.

Vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare, att stimulera trygga och hållbara medarbetare och chefer - och att vidareutveckla oss som en lärande organisation. Vinnovas värderingar respekt, ansvarstagande och mod är centrala i det arbetet. Vi har till exempel vidareutvecklat våra medarbetar- och lönesamtal så att vi både följs upp på vad vi utfört och hur vi efterlevt våra värderingar.

Vilka egenskaper är viktiga för att lyckas inom HR på Vinnova?

– Här behöver man vara en lagspelare, ha en god kommunikationsförmåga och lyhördhet genom att etablera och underhålla relationer. Det är också viktigt att vara ansvarstagande eftersom man är en självgående projektledare. Det är bra om man är flexibel, prestigelös och inger förtroende eftersom arbetet är väldigt varierat och kan innebära allt från att skriva anställningsbevis till att driva projekt.

Hur är du som HR-chef?

– Mitt ledarskap är ett involverande ledarskap, där jag har stor tilltro till mina medarbetare. Jag har en stark vilja och vill se långsiktiga resultat, och jag tror på att inkludera medarbetarna i arbetet. För mig är regelbundna avstämningsmöten viktiga för att höra hur medarbetarna mår och vad de gör - och vilket stöd jag kan ge dem. Då finns även tillfälle att ställa utmanande frågor för att reflektera och utveckla medarbetarna.

Hur hamnade du själv på Vinnova?

– Min karriär började inom rekrytering, sedan sökte jag mig till HR. Jag arbetade som HR-partner inom flera organisationer och på Vinnova, tills jag fick möjlighet att ta mig an chefsrollen.

Jag, och många med mig, lockas hit för att arbeta för en organisation vars uppdrag är att arbeta med innovation och för ett hållbart samhälle. Jag drivs av att jobba för Vinnovas utveckling och för ett meningsfullt syfte. Vi gör skillnad på riktigt.

Senast uppdaterad 20 december 2018

Statistik för sidan