Vinnovas logotyp

Ladda ner vår logotyp i png-, svg- och eps-format för användning i tryck och digitalt.

När ni använder vår logotyp ska det stå "Med finansiering från:" i anslutning till logotypen.

Vinnovas logotyp finns i tre olika utföranden och består av ordet ”Vinnova” i versaler i grönt med eller utan undertext. Logotypen kan även användas som vit mot heltonad bakgrund med hög kontrast.

Primär logotyp

Vinnovas logotyp, primär version

Engelsk version

Vinnovas logotyp, engelsk version

Alternativ version

Vinnova logotyp, alternativ version

 

Använda vår logotyp


Fritt utrymme

Vinnovas logotyp ska alltid omges av ett helt tomt utrymme. Använd bokstaven ”N” som minimimått för det tomma utrymmet som ska omge logotypen.

Vinnovas logotyp, fritt utrymme

Minsta storlek

Undertexten ”Sveriges innovationsmyndighet” måste framstå som tydligt och lättläst. I digitalt innehåll ska logotypens höjd vara minst 46 dp. I tryck ska logotypens höjd vara minst 7 mm.

Vinnovas logotyp, höjd

 

Vad du inte får göra

Vinnovas logotyp får aldrig ändras. Här är några exempel på hur logotypen inte får användas, du ska inte:

  • Använda andra färger än grönt och vitt. 
  • Lägga till visuella effekter som en skugga.
  • Ersätta eller på något sätt ändra ordet/undertexten.
  • Ändra logotypens form.
  • Använda logotypen i en fras eller mening.
  • Lägga logotypen på en bildbakgrund så att den framträder otydligt.

Här kan du ladda ner alla Vinnovas logotyper i både RGB och CMYK-format, samt riktlinjer för användning. Har du frågor rörande logotypen, kontakta vår kommunikationsavdelning på kommunikation@vinnova.se

Frågor?

Vinnovas kommunikationsavdelning

Senast uppdaterad 21 februari 2020

Sidansvarig: Johan Hedvall

Statistik för sidan