Regler och villkor för finansieringen

Här hittar du våra allmänna villkor för finansieringen, och vilka regler vi måste följa för att kunna ge stöd med offentliga medel.

Regler som styr hela vår verksamhet

När du söker och får finansiering från oss behöver vi behandla dina personuppgifter och handlingar du skickar in till oss kan vara allmänna handlingar som media och allmänheten kan begära ut. Läs mer om vilka regler som styr vilka handlingar vi lämnar ut och hur vi behandlar personuppgifter.

Personuppgifter, allmänna handlingar och sekretess
Senast uppdaterad 15 januari 2018   |   Sidansvarig: Björn Skarp   |   Statistik för sidan