Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Så rekryterar Vinnova

För att du som söker till en tjänst på Vinnova ska känna dig trygg med vad som händer i varje steg har vi här beskrivit hur en rekryteringsprocess vanligtvis ser ut.

Vinnovas rekryteringsprocess

Du kommer att få information från rekryteraren eller rekryterande chef under processens gång. Eftersom Vinnova är en statlig myndighet måste rekryteringar och utvärderingar genomföras i enlighet med rådande lagstiftning. Alla tjänster ska annonseras och sedan tillsättas på sakliga grunder. Din ansökan utvärderas mot rollbeskrivningen och de kvalifikationer som står angivna i jobbannonsen. Vinnova arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekryteringsprocess. Det innebär bland annat att du inte behöver skicka in något personligt brev. I stället ber vi dig att besvara några urvalsfrågor när du söker. Alla sökande till en tjänst ombeds att svara på samma urvalsfrågor.

Ansökan mottagen

Vi tar emot din ansökan under ansökningstiden och du får en bekräftelse per e-post. Vi påbörjar därefter vår utvärdering. Vi läser alltid alla jobbansökningar till varje tjänst. Vi går inte vidare med någon kandidat förrän ansökningstiden har löpt ut. I utvärderingen bedömer vi dina kvalifikationer i CV och dina svar på urvals-frågorna. Val av formuleringar och layout/design ska inte påverka utvärderingen, såvida inte kommunikations- och presentationsförmåga är en viktig kompetens för den sökta tjänsten. Det är däremot viktigt att du lyfter fram hur du matchar kraven på ett tydligt, överskådligt och ärligt sätt, så att en rättvis utvärdering av dina kvalifikationer låter sig göras. De kandidater som matchar kraven i störst utsträckning går vidare till nästa steg i processen. Normalt återkopplar vi direkt när det första urvalet är gjort, men om din ansökan hamnar på reservlistan kan det dröja lite längre innan du får besked.

Teamsintervju med HR och rekryterande chef

Om vi bedömer att du är en av de kandidater som matchar kraven bäst, kommer vi att kalla dig till en online-intervju på Teams. Samtidigt som du blir inbokad på en intervjutid stämmer vi av så att ditt löneanspråk ligger någorlunda i linje med Vinnovas lönestruktur och den sökta tjänsten. I samma veva bör du komplettera din ansökan med ett examensbevis, betyg eller intyg som visar att du matchar det utbildningskrav som angivits i den aktuella jobbannonsen. Oftast är det din senast avslutade utbildning eller studier. Teamsintervjun tar ungefär 1 timme och 15 minuter. Du möter rekryterande chef och en HR-partner. Intervjun är kompetensbaserad och frågorna bygger på de krav som finns beskrivna i jobbannonsen. Det är i denna fas som utvärderingen av dina personliga egenskaper, eller så kallade beteende-kompetenser, påbörjas. Förbered dig på att ge aktuella och konkreta exempel från arbetslivet, som tydliggör på vilket sätt och i vilken utsträckning du matchar de kompetenser som efterfrågas i jobbannonsen. Söker vi en noggrann person är det en fördel om du kan berätta om ett tillfälle när du fått visa prov på din mest noggranna sida. Frågorna kommer att kretsa kring arbetslivet och det som är relevant för den sökta tjänsten, alltså inte ditt privatliv. Vid det här tillfället kommer du att få veta mer om Vinnova och den tjänst du sökt. Det kommer att finnas tid för dig att ställa frågor. Det är viktigt för oss att du får en bra bild av vad du har sökt, så att du själv kan avgöra om tjänsten och arbetsplatsen matchar dina mål och intressen, innan du går vidare till nästa steg. 

Arbetspsykologiska tester – endast i chefsrekryteringar

Vid chefsrekryteringar tillkommer ett steg i vår rekryteringsprocess. Då anlitar vi en extern upphandlad konsult som använder sig av arbetspsykologiska tester och intervjuer, för att utvärdera kandidater. Du som är kandidat kommer att få göra ett personlighetsformulär och problemlösningstester. Efteråt kommer du att bli inbokad på ett återkopplingssamtal med konsulten, som sedan vidarebefordrar en muntlig summering av resultaten till HR-partner och rekryterande chef. Resultaten kommer att ingå som en del i helhetsbedömningen av hur du som kandidat matchar de färdigheter och personliga egenskaper som efterfrågas i jobbannonsen.

Intervju 2 på Vinnovas kontor, med eventuellt arbetsprov

Slutkandidaterna bjuder vi in till vårt trivsamma kontor på Mäster Samuelsgatan 56 i centrala Stockholm (nära T-centralen). Under det här mötet kommer du att träffa rekryterande chef igen. Oftast får du också träffa några medarbetare. De kan ge dig fler perspektiv på vilka vi är och vad vi gör på Vinnova. Detta är ett tillfälle för dig att fördjupa dig i vad rollen innebär och hur Vinnova matchar det du söker hos en arbetsgivare. I vissa fall kommer du att få göra ett arbetsprov i detta steg. Arbetsprovet speglar vanligtvis tjänstens innehåll eller de kvalifikationer och kompetenser som behövs för den tjänst du sökt.

Möte med fackliga representanter - endast i chefsrekryteringar Vinnovas fackliga representanter involveras i chefsrekryteringar, eftersom de chefer som rekryteras har en betydande inverkan på vår verksamhet och arbetsmiljö. Facken träffar vanligtvis en slutkandidat i varje chefsrekrytering.

Referenstagning

Vanligen ber vi dig om två referenser och vi vill helst att det är chefsreferenser. Det ska vara så färska referenser som möjligt. Kommer dina referenter från två olika arbetsgivare är det en fördel, men det är viktigare att referenterna har varit chefer eller personer i arbetsledande ställning till dig. Har du inga referenser som uppfyller dessa kriterier får vi helt enkelt nöja oss med bästa möjliga, till exempel en handledare eller en kund/beställare som kan berätta vad du levererar och hur du fungerar tillsammans med andra på en arbetsplats. 

Jobberbjudande

Utifrån en helhetsbedömning av alla delar fattar vi vårt slutgiltiga beslut. Är det du som är utvald får du ett anställningserbjudande. Jobbet är ditt och vi hoppas att du vill komma till oss!

Tillsammans med rekryterande chef kommer du överens om ett lämpligt tillträdesdatum. Inom staten behöver du och arbetsgivaren inte signera något anställningsavtal. Det räcker med att du har fått ett muntligt erbjudande som du tackar ja till. HR kommer att mejla dig ett anställningsbevis och några blanketter när allting är klart. Enligt lagstiftningen är arbetsgivaren skyldig att skicka ett anställningsbevis till dig senast en månad efter att du tillträtt tjänsten, men vi brukar arbeta mycket snabbare än så. 

Onboarding/Introduktion

När du tillträder på Vinnova blir du varmt välkomnad med en introduktion, en fadder och löpande avstämningar för att säkerställa att du kommer på banan.

Vi hoppas och tror att du ska trivas hos oss på Vinnova! 

 

Senast uppdaterad 26 mars 2024

Statistik för sidan