Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Oscar Mörke

oscar mörke_600.jpg

Expertområde och kontaktuppgifter

Expertområde

Hackathons, produktutveckling och digital marknadsföring

Kontaktuppgifter

Oscar Mörke

Erfarenheter

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

I samtidens pandemi-anda har jag verkligen fått ta del av “Silicon Valley is not a location but a mindset” med grandiosa visioner, en välvilja att hjälpa andra och big-techs förmåga att växa sig större än någonsin. I en värld där alla samlade unicorns (startups med högre värdering än en miljard dollar) är värt lika mycket som Apple, fortsätter Silicon Valley drivas av nya lönsamma sätt att sälja annonser och cloud-space på. Silicon Valley är fortfarande en drivande kraft inom innovation med sitt unika ekosystem av startup-grundare, riskkapital och topp universitet men på många sätt kommer den nya remote-kulturen göra tankesättet viktigare än den fysiska platsen.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Att ytterligare utveckla ekosystemet, att skapa fler arenor för entreprenörer, talanger och investerare att mötas på. Men även ett större fokus på kommersialisering och få produkten säljbar istället för att alldeles för ofta fastna i ett hundraprocentigt fokus på produktutveckling. Vi måste bli mer visionära och ha ett större förtroende till att vi faktiskt kan göra skillnad.

Senast uppdaterad 21 november 2023

Statistik för sidan