Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kansli ska hjälpa marknaden dra nytta av forskningsanläggningar i Lund

Vinnova och Vetenskapsrådet har etablerat ett kansli som ska hjälpa svenska marknaden att dra nytta av de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund.

ESS-/MAX IV-kansliet är ett samarbete mellan Vinnova och Vetenskapsrådet på uppdrag av regeringen. Det ska stötta och samordna ekosystemet av leverantörer och användare kring de stora forskningsanläggningarna i Lund. Den övergripande målsättningen är att maximera nyttan för Sverige genom att bidra med helhetssyn och samordning.

ESS-/MAX IV-kansliet ska nu samordna satsningar och initiativ som hjälper leverantörer och användare att identifiera affärsmöjligheter på de stora forskningsanläggningarna. Det ska hjälpa den svenska marknaden att komma igång att dra nytta av MAX IV och ESS. Målet är att sätta Sverige på kartan som big science-nation. 

Frågor?

Peter Åslund

Handläggare

+46 8 473 30 49

Senast uppdaterad 20 juni 2023

Statistik för sidan