Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Katarina Chowra

Katarina Chowra_600.jpg

Expertområde och kontaktuppgifter

Expertområde

Startups, hållbarhet, innovation, transformation, framtida organisationer och affärer, impact, kultur

Kontaktuppgifter

070-635 86 80, Katarina Chowra

Erfarenheter

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Kontextens betydelse, framtidslutning, Sveriges behov av att komma ikapp Silicon Valley med fokus på medvetande utveckling.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Transformera systemet från fokus på profit till fokus på impact.

Senast uppdaterad 21 november 2023

Statistik för sidan