Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Katarina Chowra

Katarina Chowra_600.jpg

Expertområde och kontaktuppgifter

Expertområde

Startups, hållbarhet, innovation, transformation, framtida organisationer och affärer, impact, kultur

Kontaktuppgifter

070-635 86 80, Katarina Chowra

Erfarenheter

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Kontextens betydelse, framtidslutning, Sveriges behov av att komma ikapp Silicon Valley med fokus på medvetande utveckling.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Transformera systemet från fokus på profit till fokus på impact.

Last updated 21 November 2023

Page statistics