Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationssamarbete mellan Sverige och Israel

Vinnova har ett regeringsuppdrag att etablera innovationssamarbete mellan Sverige och Israel. På grund av säkerhetsläget i Israel har alla aktiviteter på plats skjutits på framtiden.

Verksamheten

Genom våra insatser kan vi identifiera möjligheter, mobilisera aktörer och finansiera samarbeten, och koppla samman två av världens mest innovativa ekosystem. Detta bidrar till Vinnovas övergripande mål att öppna upp för innovationer som gör skillnad och skapa hållbar global tillväxt.

Med vårt arbete utgör vi en brygga mellan det svenska och israeliska innovationssystemet och skapar kontakter med utgångspunkt i näringslivets behov. Målet är både ökat lärande och att stärka forsknings-, innovations- och affärssamarbeten mellan Sverige och Israel. 

Vi jobbar med att skapa intresse för Sverige som innovationsland i Israel, liksom att skapa intresse för Israel som innovationsland i Sverige. Vi hjälper svenska aktörer att hitta relevanta kontakter i Israel, och israeliska aktörer att hitta relevanta kontakter i Sverige.

Våra nätverk

Vinnova är engagerat i ett antal nätverk och samarbeten. Just nu finns inga planerade aktiviteter inom dem på grund av det rådande säkerhetsläget.

The Connector

Tillsammans med Business Sweden har vi lanserat plattformen The Connector. Där kan du hitta partners för forskning, utveckling och innovation inom olika tematiska områden eller inom olika industrier.

Läs mer om The Connector

Kalendarium

Aktuell finansiering

Frågor?

Senast uppdaterad 3 maj 2024

Statistik för sidan