Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinnovas värdegrund

Vinnovas värdegrund RAM är en gemensam plattform för att utveckla vår kultur för att uppnå våra verksamhetsmål och vara en attraktiv arbetsgivare.

Respekt

Hos oss:

 • Har vi högt i tak och är inkluderande
 • Är alla roller, åsikter och individer viktiga
 • Är vi närvarande vid möten och bidrar aktivt
 • Är vi måna om varandras tid
 • Ger vi konstruktiv återkoppling till varandra

Ansvarstagande

Hos oss:

 • Bidrar alla till ett positivt och välkomnande arbetsklimat
 • Tar vi vara på erfarenheter och skapar ett gemensamt lärande
 • Är vi alla ambassadörer för vår verksamhet och bidrar aktivt till att uppnå Vinnovas mål
 • Är vi uppdaterade, pålästa och väl förberedda
 • Utgår vi ifrån användaren och samhällets behov

Mod

Hos oss:

 • Är vi proaktiva och fokuserar på möjligheter
 • Vågar vi utmana, experimentera och förändra
 • Uppmuntras initiativkraft
 • Vågar vi säga vad vi tycker
 • Är det OK att misslyckas

 

Senast uppdaterad 26 februari 2024

Statistik för sidan