Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital omställning

Avancerad teknik utvecklas i ett högt tempo och påverkar samhället i grunden. Några tekniker har just nu en central roll, till exempel artificiell intelligens, 6G, kvantteknologi och extended reality (XR). Området Digital omställning på Vinnova stödjer och stärker utvecklingen av de här transformativa teknikområdena och de systemövergripande lösningar som bygger på dessa. På så sätt höjer vi svensk innovationskraft och kan vara en föregångare i att kombinera grön och digital omställning.

Vinnovas roll är att tillsammans med samhällets aktörer möjliggöra innovation och samverkan för att driva fram tekniska lösningar, tillväxtföretag och nya sätt att använda data. Hur tar vi vara på möjligheterna som de transformativa teknikerna ger?

Området Digital omställning stödjer processen via tre olika perspektiv:

  • Transformativa teknikområden - från den tidiga koncept- och teknikutvecklingen
  • Nästa generations infrastruktur och system - via nästa generations infrastruktur som digitala plattformar och automation 
  • Mobilisering för samhällstransformation - för att möjliggöra omställning på systemnivå och att lösa våra stora samhällsutmaningar

Avancerad digitalisering – ett samarbete mellan Vinnova och industrin

Tillsammans med industrin (Teknikföretagen, ABB, Ericsson och Saab) driver Vinnova programmet Avancerad digitalisering. På uppdrag av regeringen skalas insatserna upp rejält under 2023-2027. Sju nya utlysningar inom allt från avancerad artificiell intelligens till jämställdhet i industrin öppnades i juni 2023.

Avancerad digitalisering – program för lösningar inom svensk industri

Frågor?

Om du vill veta mer om vad som händer i området, eller bidra, kontakta.

Fredrik Weisner

Handläggare

+46 8 473 31 80

Senast uppdaterad 5 september 2023

Sidansvarig: Jessica Svennebring

Statistik för sidan