Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital omställning

Vi befinner oss mitt i en digital transformation som påverkar hela samhället. Digitaliseringen, rätt använd, är avgörande för hållbar omställning. Men digitalisering och digital teknik kan också leda till oönskade effekter - som ökad klimatpåverkan och ojämlikhet. Vinnova vill bidra till en tydlig riktning mot hållbar digital omställning.

Så vill vi bidra till digital transformation

Digital omställning är en förutsättning för att få till hållbar transformation inom en rad områden. Hur vi klarar den digitala omställningen påverkar till exempel hur väl vi klarar den gröna omställningen i hela samhället och även målen i Agenda 2030.

Vinnovas roll är att tillsammans med samhällets aktörer möjliggöra innovation och samverkan för att driva fram tekniska lösningar, nya samarbeten och nya sätt att använda data. Genom samverkan, kunskapsutbyte och erbjudanden om finansiering vill vi bidra inom dessa områden:

  • Möjliggörande teknik
  • Artificiell intelligens (AI) och data som strategisk resurs
  • Förmågor för digital strukturomvandling
  • Robust och säker infrastruktur

Genom samverkan inom och mellan dessa områden vill vi möjliggöra digital omställning för ökad konkurrenskraft - där svensk innovation både blir en exportvara och bidrar till hållbarhet globalt.

Viktiga perspektiv i de fyra fokusområdena är hållbarhet, internationalisering, standardisering och kompetensförsörjning.

Frågor?

Om du vill veta mer om vad som händer i området, eller bidra, kontakta.

Fredrik Weisner

Handläggare

+46 8 473 31 80

Senast uppdaterad 27 februari 2023

Sidansvarig: Jessica Svennebring

Statistik för sidan