Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital omställning

Avancerad teknik utvecklas i ett högt tempo och påverkar samhället i grunden. Området Digital omställning på Vinnova stödjer och stärker utvecklingen inom möjliggörande digital teknik för att höja svensk innovationskraft.

Vi finansierar och möjliggör till exempel miljöer för tillämpad forskning och satsningar som ska attrahera och utveckla spetskompetens inom områden som digitala plattformar, end-to-end AI, autonoma system och elektroniska komponenter och system.

Vi arbetar också särskilt med att stärka Sveriges innovationskraft inom fyra transformativa teknikområden som förväntas förändra vårt samhälle och näringsliv i grunden -  AI- Artificiell intelligens, 6G, kvantteknologi och extended reality (XR). 

Genom att få in fler perspektiv än det tekniska och fler samhällsaktörer möjliggör Vinnova samhällstransformation och bidrar till att Sverige blir en föregångare i att kombinera grön och digital omställning. 

Området Digital omställning stödjer innovation via fyra perspektiv

Avancerad digitalisering – ett samarbete mellan Vinnova och industrin

Tillsammans med industrin (Teknikföretagen, ABB, Ericsson och Saab) driver Vinnova programmet Avancerad digitalisering. På uppdrag av regeringen skalas insatserna upp rejält under 2023-2027.

Avancerad digitalisering – program för lösningar inom svensk industri

Frågor?

Om du vill veta mer om vad som händer i området, eller bidra, kontakta.

Fredrik Weisner

Områdesledare

+46 8 473 31 80

Senast uppdaterad 1 juli 2024

Sidansvarig: Jessica Svennebring

Statistik för sidan