Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Erbjudanden och satsningar för digital omställning

Vinnova samverkar brett med industrin, akademin, regioner och många fler. Här hittar du erbjudanden och satsningar som sker tillsammans med andra organisationer och aktörer med digital koppling.

Finansiering inom området

Våra satsningar

 • Forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad digitalisering är ett ge-mensamt initiativ från Vinnova, ABB, Ericsson, Saab och Teknikföretagen.

  Forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad digitalisering är ett ge-mensamt initiativ från Vinnova, ABB, Ericsson, Saab och Teknikföretagen.

  Syftet är att rusta Sverige för att ta ledarrollen för avancerade digitala lösningar.

  Avancerad digitalisering – program för lösningar inom svensk industri

 • De strategiska innovationsprogrammen syftar till att skapa samverkan mellan industri och akademi inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige.

  De strategiska innovationsprogrammen syftar till att skapa samverkan mellan industri och akademi inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige.

  Programmen finansieras gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Inom området Digital omställning ingår två av de 17 programmen.

  Processindustriell IT och automation (PiiA), bidrar till utveckling och användning av automatisering och digitalisering inom industrin.

  Lär dig mer om PiiA – Processindustriell IT och Automation

  Smartare elektroniksystem bidrar till utveckling av det svenska spetsom-rådet elektroniksystem.

  Här hittar du information om Smartare elektroniksystem

 • Nu utformas nästa generation strategiska innovationsprogram, Impact in-novation. I en inledande satsning finansieras förberedelseprojekt som drivs av aktörer i innovationssystemet.

  Nu utformas nästa generation strategiska innovationsprogram, Impact in-novation. I en inledande satsning finansieras förberedelseprojekt som drivs av aktörer i innovationssystemet.

  Aktörerna kan därmed vara med och utveckla grunden för framtidens innovationsprogram.

  Läs mer på www.impactinnovation.se

 • I ett kompetenscentrum bedriver universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer i nära samarbete forskning i världsklass för att ge nya produkter, processer eller modeller.

  I ett kompetenscentrum bedriver universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer i nära samarbete forskning i världsklass för att ge nya produkter, processer eller modeller.

  Centrumen erbjuder företag nätverk med tillgång till kompetenser som svarar mot företagens behov.

  Mer om kompetenscentrum

 • Vinnova har ett särskilt fokus på AI inom flera områden. Till exempel för kommuner och civilsamhälle, för att möta klimatutmaningen samt AI-lösningar för svenska språket.

  Vinnova har ett särskilt fokus på AI inom flera områden. Till exempel för kommuner och civilsamhälle, för att möta klimatutmaningen samt AI-lösningar för svenska språket.

 • De strategiska projekten är av en annan karaktär som på ett specifikt och ändamålsenligt sätt kompletterar befintlig projektportfölj.

  De strategiska projekten är av en annan karaktär som på ett specifikt och ändamålsenligt sätt kompletterar befintlig projektportfölj.

  Initiativen har ett betydande värde för svensk konkurrens- och attraktionskraft.

  Läs om satsningen Expert Learning Lab - Avancerad Digitalisering

Internationell samverkan

Genom att främja internationellt samarbete inom forskning och innovation på digi-taliseringsområdet stärker vi förutsättningarna för nya innovationer och affärsmöj-ligheter, att attrahera investeringar och kompetens till Sverige och därmed bidra till svensk konkurrenskraft.

 • Eureka är ett program med syftet att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden och skapa samarbeten mellan företag och forskare i de deltagande länderna.

  Eureka är ett program med syftet att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden och skapa samarbeten mellan företag och forskare i de deltagande länderna.

  Vinnova är Vinnova är nationell kontaktmyndighet för Eureka i Sverige och erbjuder information och möjlighet att söka finansiering för svenska deltagare i Eureka-projekt.

  Samarbete för industriell forskning och utveckling: Eureka

 • KDT Joint Undertaking, som kommer att bli Chips Joint Undertaking under hösten 2023, är ett så kallat institutionaliserat partnerskapsprogram, ett joint undertaking.

  KDT Joint Undertaking, som kommer att bli Chips Joint Undertaking under hösten 2023, är ett så kallat institutionaliserat partnerskapsprogram, ett joint undertaking.

  Finansieringen kommer från EU-kommissionen via Horisont Europa, finansierande myndigheter i deltagande länder samt del-tagande organisationer.

  KDT-JU: Europeisk samverkan inom elektroniska komponenter och system

Frågor?

Fredrik Weisner

Handläggare

+46 8 473 31 80

Senast uppdaterad 5 juli 2023

Statistik för sidan