Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetenscentrum

I ett kompetenscentrum bedriver universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer i nära samarbete forskning i världsklass inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Vinnova har tidigare beviljat kompetenscentrum inom olika områden i samma process, men idag avgör Vinnovas olika områden om och när Kompetenscentrum utlyses.

Kompetenscentrum skapar industrirelevant kunskap och kompetenser

Centrumets samverkan mellan olika parter ska leda till ny excellent kunskap inom områden som lärosätena själva valt att satsa på. Kunskapen ska kunna användas i näringsliv eller samhälle för att ge nya produkter, processer eller modeller. Ett centrum ska också bygga nätverk och kompetenser, så att företag får tillgång till resurser som svarar mot deras behov.

Excellent industrirelevant forskning ger stärkt konkurrenskraft 

Det långsiktiga syftet är att öka investeringarna i forskning och utveckling. Syftet är också att stärka forskningen i Sverige för att på så sätt stärka konkurrenskraften och andra företag i Sverige.

Våra kompetenscentrum

Här listar vi pågående kompetenscentrum som har startat 2017, 2020 (öppet för alla områden) samt 2023 (begränsat till områdena Hållbar industri och Digital omställning)

Centrumen beviljas bidrag i fem år, med möjlighet till ytterligare fem år efter en internationell utvärdering.

Sök finansiering inom området

Kontakt

Maria Öhman

Handläggare

+46 8 473 31 89

Senast uppdaterad 18 mars 2024

Sidansvarig: Mårten Berg

Statistik för sidan