Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetenscentrum

I ett kompetenscentrum bedriver universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer i nära samarbete forskning i världsklass inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Vinnova har beviljat kompetenscentrum inom olika områden.

Kompetenscentrum skapar kunskap och nätverk

Centrumets samverkan mellan olika parter ska leda till ny kunskap. Kunskapen ska kunna användas i näringsliv eller samhälle för att ge nya produkter, processer eller modeller. Ett centrum ska också ge nya nätverk så att företag får tillgång till kompetenser som svarar mot deras behov. De kompetenscentrum som beviljats bygger upp varaktiga strukturer och nätverk som attraherar fortsatt intresse, både nationellt och internationellt.

Bättre forskning ger stärkt konkurrenskraft 

Det långsiktiga syftet är att öka investeringarna i forskning och utveckling. Syftet är också att stärka forskningen i Sverige för att på så sätt stärka konkurrenskraften och andra företag i Sverige.

Våra kompetenscentrum

Här listar vi beviljade kompetenscentrum. 

De nu pågående kompetenscentrumen har beviljats genom dels en riktad utlysning till redan Vinnova-finansierade centrum och dels en utlysning som varit öppen för alla. Centrumen beviljas bidrag i fem år, med möjlighet till ytterligare fem år efter en internationell utvärdering.

För befintliga kompetenscentrum

Tidigare finansierade kompetenscentrum

Sök finansiering inom området

Kontakt

Maria Öhman

Handläggare

+46 8 473 31 89

Senast uppdaterad 15 november 2023

Sidansvarig: Mårten Berg

Statistik för sidan