Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Var med och forma framtiden

Vi på Vinnova är engagerade i att skapa en positiv inverkan på samhället. Hos oss bidrar du till att driva utvecklingen framåt.

Stärk innovation som gör skillnad 

Vårt arbete har en direkt påverkan på människors liv och samhället i stort. Du kan exempelvis i förlängningen bidra till att en ny teknik minskar klimatförändringarna eller att ett nytt läkemedel utvecklas, som hjälper människor att leva längre.  

För att driva innovation måste vi själva tänka nytt, därför är vårt arbetssätt kreativt och skapande. Vi vet att innovation sker då nya tankesätt möter erfarenhet. Samtidigt vill vi ge dig balans i livet genom möjlighet till distansarbete, hybrida arbetsformer och flexibla arbetstider. 

På Vinnova erbjuder vi dig möjligheten att göra skillnad på riktigt genom att:  

Bidra till en hållbar framtid

Bli en del av en arbetsplats som arbetar visionärt och omvärldsbevakande, för att skapa samhällsnytta och konkurrenskraft. 

Identifiera och stöd framtidens tekniksprång

Vår verksamhet är framåtlutad och strävar efter att hålla takten med de senaste trenderna. För att kunna identifiera innovationer måste vi ligga i framkant. 

Bygga samarbeten utan gränser

På Vinnova arbetar vi internationellt och kopplar ihop företag, forskare och offentlig sektor. Här är du med och bidrar till att kraftsamla mellan samhällsaktörer och mobilisera resurser.

Bli en del av en ständigt lärande organisation 

Lärande är kärnan i vår verksamhet. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en kreativ och tvärvetenskaplig miljö, som är både kunskaps- och lärointensiv. Vi eftersträvar också mångfald på alla plan. Vi behöver såväl kreatörer, visionärer, relationsbyggare och administratörer för att kunna arbeta effektivt och rättssäkert. 

Arbeta på en flexibel arbetsplats för balans i livet

Värderingarna; respekt, ansvarstagande och mod, präglar kulturen på Vinnova. Vi vill skapa en prestigelös och inkluderande arbetsmiljö, där du ges ett tydligt mandat och har goda påverkansmöjligheter. 

Delar du våra värderingar? Här kan du läsa mer om våra lediga tjänster, lära känna våra medarbetare och ta del av våra anställningsvillkor. 

Senast uppdaterad 30 maj 2024

Statistik för sidan