Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar mobilitet

Hållbar mobilitet handlar om att möjliggöra förflyttning av människor och gods på ett resurseffektivt, snabbt och säkert sätt samtidigt som vi undviker negativa effekter på klimat och hälsa.

För klimatneutral och hälsosam mobilitet krävs innovation och insatser med ett tydligt systemperspektiv.

Innovationsarbetet måste också beakta att systemgränser utmanas, till exempel gällande samhällsplanering, digital infrastruktur och omställning av energisystemet.

Hitta finansiering

Frågor?

Om du vill veta mer om vad som händer i området eller hur du kan bidra, kontakta oss.

Christina Kvarnström

Områdesledare Hållbar mobilitet

+46 8 473 31 28

Senast uppdaterad 26 november 2021

Statistik för sidan