Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar mobilitet

Hållbar mobilitet handlar om att möjliggöra förflyttning av människor och gods på sätt som är effektiva, hälsosamma och klimatneutrala samt tillgängliga för alla.

Mobilitet kan beskrivas som möjligheten till förflyttning mellan platser.

Förflyttning skapar tillgänglighet till samhället för både gods och människor, samtidigt som det finns utmaningar när det gäller klimatpåverkan.

Vinnova arbetar med att förverkliga visionen om ett globalt mobilitetssystem som är effektivt, hälsosamt och klimatneutralt samt tillgängligt för alla.

En viktig prioritering för accelererad omställning till hållbar mobilitet är kopplad till elektromobilitet. Vi arbetar därför för att stärka innovationssystemets förmåga kopplad till avancerad batteriteknik, elektrisk laddinfrastruktur, policyutveckling och beteendeförändring. I det sammanhanget är systemdemonstratorer som demonstrerar omställning av hela system nödvändigt och utvecklas tillsammans med flera andra områden på Vinnova.

Under 2022 prioriterar vi insatser som ska accelerera omställningen till fossilfri och effektiv mobilitet. Detsamma gäller insatser för aktiv mobilitet, förbättrad tillgänglighet utan bil samt fysisk och digital infrastruktur som möjliggör jämlik mobilitet.

Erbjudanden om finansiering

Frågor?

Om du vill veta mer om vad som händer i området eller hur du kan bidra, kontakta oss.

Christina Kvarnström

Områdesledare Hållbar mobilitet

+46 8 473 31 28

Senast uppdaterad 20 november 2023

Statistik för sidan