Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Nya satsningar för hållbara vägtransporter

Publicerad: 14 februari 2023

Tempot i utvecklingen av framtidens transportlösningar behöver öka. Samarbetsprogrammet FFI öppnar nu fyra tematiska utlysningar för snabbare omställning till hållbara vägtransporter.

- Transportsystemets och fordonsindustrins omställning är avgörande både för Sveriges konkurrenskraft och för ett hållbart samhälle. FFI har nu tematiska utlysningar inom fyra olika delprogram med en sammanlagd budget om drygt 200 miljoner kronor. Det finns möjlighet att på allvar accelerera omställningen till ett hållbart vägtransportsystem, säger Sofia Wieselfors, ny programchef för FFI (Fordonsstrategisk forskning och innovation).

De behov och utmaningar som transportsektorn och samhället står inför kräver ett systemperspektiv och innovation på andra sätt än tidigare.

- Förutom ny teknik och mer komplexa system ser vi att morgondagens utmaningar kräver nya samarbeten och gemensamma lösningar mellan branscher och sektorer. Här ser jag att FFI som aktör och plattform både kan och måste ta en viktig roll, säger Sofia Wieselfors.

Tematiska utlysningar för hållbara vägtransporter

FFI har erbjudanden från fyra delprogram med en sammanlagd budget om drygt 200 miljoner kronor. Sista ansökningsdag för samtliga utlysningar är den 28 mars.

Cirkularitet

Att minimera klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och stärka hållbarheten genom hela värdekedjan kopplat till utveckling, tillverkning och avveckling av fordon.
Läs mer om utlysningen Cirkularitet

Nollutsläpp

Att utveckla och integrera fossilfria och elektrifierade fordon med dess ladd- och tankinfrastruktur och användare, och därigenom minska påverkan på klimat och miljö för fordonssektorn.
Läs mer om utlysningen Nollutsläpp

Trafiksäker automatisering

Att öka trafiksäkerheten och göra transporter mer hållbara genom säkra uppkopplade automatiserade fordon förberedda för samnyttjande.
Läs mer om utlysningen Trafiksäker automatisering

Transport- och mobilitetstjänster

Att utveckla innovativa tjänster och transportlösningar som bidrar till att effektivisera fordonsanvändning och delar av eller hela transportsystem.
Läs mer om utlysningen Transport- och mobilitetstjänster

Kommande informationsmöten

Vill du veta mer om dessa erbjudanden från FFI och hur du kan bidra till omställningen mot hållbara vägtransporter? Varmt välkommen att delta i Teams-möten där du får information om inriktningen för respektive utlysning och möjlighet att ställa frågor. Möteslänkarna finner du på respektive utlysningssida.

  • 21 februari klockan 09.00, Trafiksäker automatisering
  • 27 februari klockan 11.00, Transport- och mobilitetstjänster
  • 28 februari klockan 14.00, Nollutsläpp
  • 1 mars klockan 10.00, Cirkularitet
  • 16 mars klockan 11.00, Transport- och mobilitetstjänster

 

Detta är FFI

FFI, Fordonsstrategisk forskning och innovation, är ett samarbete mellan staten (Energimyndigheten, Trafikverket, Vinnova) och fordonsindustrin (AB Volvo, FKG, Scania CV AB, Volvo Car Group).

Varje år finansierar FFI forsknings- och utvecklingsverksamhet för cirka en miljard kronor, där staten står för hälften av finansieringen. Pengarna går uteslutande till forskning, innovation och utveckling, med fokus på klimat, miljö och säkerhet.

FFI gör skillnad genom att driva vägtransportinnovationer för ett hållbart samhälle. Visionen är att Sverige leder den globala omställningen till hållbara vägtransporter.

Frågor?

Sofia Wieselfors

Programchef FFI

+46 8 473 31 83

Senast uppdaterad 3 mars 2023

Statistik för sidan