Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kontaktpersoner och internationella kontor

Vi finns på plats i Bryssel, Silicon Valley och Tel Aviv för att kunna främja innovation och internationella samarbeten. För utvalda länder har vi kontaktpersoner som ger dig hjälp och stöd vidare.

På vårt kontor i Bryssel hjälper vi svenska forskare och företag att få tillgång till ett europeiskt nätverk och att få EU-finansiering. I Silicon Valley hjälper vi svenska företag att dra nytta av det unika innovationsklimatet. I Tel Aviv i Israel har vi en innovationsscout som ger stöd till svenska företag och institutioner som söker samarbeten med israeliska företag.

Vi har också kontaktpersoner för prioriterade länder. Hos de kan du få hjälp med att komma vidare med ditt innovationsprojekt i det specifika landet. 

Kontaktpersoner

Senast uppdaterad 1 februari 2023

Statistik för sidan