Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Hitta kontaktperson

Vi finns på plats i Bryssel, Silicon Valley och Tel Aviv för att kunna främja innovation och internationella samarbeten. För utvalda länder har vi kontaktpersoner som ger dig hjälp och stöd vidare.

På vårt kontor i Bryssel hjälper vi svenska forskare och företag att få tillgång till ett europeiskt nätverk och att få EU-finansiering. I Silicon Valley hjälper vi svenska företag att dra nytta av det unika innovationsklimatet. I Tel Aviv i Israel har vi en innovationsscout som ger stöd till svenska företag och institutioner som söker samarbeten med israeliska företag.

Vi har också kontaktpersoner för prioriterade länder. Hos de kan du få hjälp med att komma vidare med ditt innovationsprojekt i det specifika landet. 

Kontaktpersoner

Emma Bäcke

Handläggare

+46 8 473 30 14

Peter Lindberg

NPC för Eureka (Nationell projektkoordinator)

+46 8 473 31 93

Fredrik Göthe

Handläggare

+46 8 473 30 92

Johan Rignér

Handläggare

+46 8 473 30 74

Bianca Dochtorowicz

Handläggare

+46 8 473 30 94

Joanna Boquist

Handläggare

+46 97 25 48 990491

Sarah Schulman

Handläggare

+46 8 473 30 67

Kim Silvasti

Programledare för Eurostars

+46 8 473 32 40

Malin Petersen

Handläggare

+46 8 473 31 31

Senast uppdaterad 27 januari 2023

Statistik för sidan