Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Allmänna handlingar och sekretess

Många av de handlingar som skickas in till oss blir allmänna handlingar. Läs mer om vad det innebär och vilka regler som gäller när du begär ut allmänna handlingar

Vad är allmänna handlingar?

Alla handlingar som inkommit till en myndighet eller upprättats och förvaras där är allmänna handlingar. På Vinnova kan det röra sig om rapporter, ansökningar, beslut eller anbud i offentliga upphandlingar. Handlingar som tillkommit för ett ärendes beredning såsom minnesanteckningar, utkast eller interna arbetsdokument utgör däremot inte allmänna handlingar.

Alla allmänna handlingar kan begäras ut. Men att en handling är allmän betyder inte att all information i den är offentlig.

Varför lämnar vi ut handlingar?

Vi är skyldiga enligt offentlighetsprincipen att lämna ut allmänna handlingar om någon begär det. På Regeringskansliets webbplats hittar du mer information om offentlighetsprincipen.

Hur du begär ut allmänna handlingar

Vill du ta del av någon allmän handling? Då kan du kontakta vår registratur. Skriv Begäran om allmän handling i ämnesraden.

Skicka e-post till vår registratur

Sekretess i de dokument vi lämnar ut

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar vilken information som ska vara offentlig och vilken information som ska beläggas med sekretess i en allmän handling. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess prövas varje gång någon begär ut en handling.

Det här sekretessbelägger vi

Vi är skyldiga att sekretessbelägga uppgifter om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat om det antas orsaka ekonomisk skada för en enskild part om uppgifterna lämnas ut. 

Vad är affärs- och driftförhållanden?

Det kan till exempel vara användning av egendom eller tjänster, verksamhetsriktlinjer, marknadsundersökningar, marknadsplaneringar, förhandlingar och andra affärshändelser, information om budget och löner och annan information i en enskilds verksamhet.

Offentlighets- och sekretesslagen på Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 9 mars 2021

Sidansvarig: Anna Oback

Statistik för sidan