Så här fyller du i ansökan

För att söka finansiering fyller du i ett formulär i vårt ansökningssystem, Intressentportalen. I vår steg för steg-guide beskriver vi hur.

En ansökan brukar bestå av ett formulär och olika bilagor, men vad vi frågar efter beror på vilket erbjudande det gäller.

Börja ansökan i god tid

Börja med att läsa utlysningstexten noggrant, så att du vet exakt vad vi begär för just det erbjudande ni söker finansiering för. Tänk på att det kan ta en del tid att samla in alla uppgifter från de som deltar i projektet. Uppskatta därför gärna hur lång tid det tar att förbereda de olika delarna av ansökan, och gör en tidsplan. Då ökar chansen att ni blir klara i tid.

Innehållet i en typisk ansökan

Innan du påbörjar din ansökan är det bra att ha alla uppgifter till hands. Du behöver förbereda uppgifter om alla som ska delta i projektet:

 • Koordinatorn – den organisation som sköter kontakten med Vinnova
 • Projektledaren – den person som sköter kontakten med Vinnova
 • Eventuella övriga samarbetspartner i projektet.

Beskriv projektet

Om ni är flera parter som ska samarbeta ska ni komma överens om en projektbeskrivning. Tänk på att det kan ta en del tid. Ni kommer även att behöva ange budget och tidsplan för projektet.

Förbered eventuella bilagor

Ofta ska du både fylla i ett formulär och ladda upp bilagor. På erbjudandets webbsida kan du se vilka bilagor vi efterfrågar för just er ansökan, och vilka mallar ni ska använda. Ladda ner och fyll i mallarna i god tid, och tänk på att endast lämna in de bilagor vi begär.

Arbeta löpande med ansökan

När du fyllt i din ansökan markerar du den som klar. Du kan när som helst låsa upp din ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Du måste klarmarkera en upplåst ansökan på nytt för att den ska registreras hos oss.

 

Steg för steg-guide till att fylla i ansökan

Här beskriver vi steg för steg hur du fyller i en ansökan i Intressentportalen. Guiden utgår från en typisk utlysning, men vissa utlysningar har speciella krav. Följ därför alltid anvisningarna på erbjudandets webbsida.

 • Projektuppgifter

  I det första steget ska du berätta mer om ert projekt. Förbered en projektsammanfattning på svenska och engelska, och vilka mål ni har för projektet.

  I det första steget ska du berätta mer om ert projekt. Förbered en projektsammanfattning på svenska och engelska, och vilka mål ni har för projektet.

  Vi frågar efter de här uppgifterna:

  1. Diarienummer, om ert projekt är en fortsättning på ett tidigare projekt som vi finansierat. Du hittar det på beslut och rapporter.
  2. Start och slutdatum för projektet. De datum du fyller i här skapar år-kolumner på sidan budgeterade kostnader.
  3. Projektsammanfattning på svenska
  4. Projektsammanfattning på engelska
  5. Mål för projektet - vad ska ni uppnå?
  6. Om det finns uppgifter i ansökan som du tycker bör omfattas av sekretess. Våra handläggare gör alltid en bedömning i varje enskilt fall, men dina uppgifter kan vara ett stöd i bedömningen.

 • Klassificering

  Klassificering

  Som sökande kommer du själv att göra en klassificering av ditt projekt när det gäller behovsområde, produktområde och forskningsområde. Uppgifterna om klassificering används för att analysera, följa upp och utvärdera statliga insatser inom forskning och utveckling. Klassificeringen är ett obligatoriskt steg i ansökningsprocessen, men den påverkar inte vår bedömning.

  Som sökande kommer du själv att göra en klassificering av ditt projekt när det gäller behovsområde, produktområde och forskningsområde. Uppgifterna om klassificering används för att analysera, följa upp och utvärdera statliga insatser inom forskning och utveckling. Klassificeringen är ett obligatoriskt steg i ansökningsprocessen, men den påverkar inte vår bedömning.

 • Koordinerande projektpart (koordinator)

  Du behöver veta vilken organisation som ska koordinera projektet, och om bidraget ska användas på någon annan arbetsplats än koordinatorns huvudkontor.

  Du behöver veta vilken organisation som ska koordinera projektet, och om bidraget ska användas på någon annan arbetsplats än koordinatorns huvudkontor.

  Koordinatorn samordnar projektet, mottar Vinnovas utbetalningar och överför pengar till övriga bidragsmottagare i projektet, rapporterar projektet enligt anvisningar och meddelar Vinnova eventuella ändringar.

  Observera att bara svenska organisationer får vara koordinator.

  1. Ange organisation

  Om organisationen finns i våra system kan du söka på organisationsnummer eller namn. Finns organisationsnumret inte registrerat, kan du skapa en ny. Förbered följande uppgifter:

  • Organisationsnummer
  • Namn på företag eller organisation
  • Postnummer
  • Postort
  • Telefonnummer
  • Land

  2. Ange arbetsplats

  Om bidraget kommer att användas på annan arbetsplats än koordinatorns huvudkontor, så behöver du dessutom förbereda följande obligatoriska uppgifter:

   • Arbetsplatsens namn
   • Arbetsplatsens postnummer
   • Arbetsplatsens postort
   • Arbetsplatsens telefonnummer

 • Koordinatorns firmatecknare eller prefekt

  Du ska uppge Koordinatorns firmatecknare. Ange den person som är firmatecknare i den organisation som är angiven som koordinerande projektpart i steg 3.

  Du ska uppge Koordinatorns firmatecknare. Ange den person som är firmatecknare i den organisation som är angiven som koordinerande projektpart i steg 3.

  1. Hämta uppgifter från "Min profil"

  Om firmatecknaren är samma person som står för användarkontot du är inloggad på, klicka då på knappen "Hämta uppgifter från Min profil".

  2. Registrera ny firmatecknare

  För att registrera ny firmatecknare fyller du i fälten förnamn, efternamn och E-post.

  image.png

 • Projektledare

  Ange den person som den koordinerande projektparten (koordinatorn) utsett till projektledare.

  Ange den person som den koordinerande projektparten (koordinatorn) utsett till projektledare.

  1.     Hämta uppgifter från ”Min profil”.

  Om projektledaren är samma person som står för användarkontot du är inloggad på, klicka då på knappen ”Hämta uppgifter från Min profil”.

  Komplettera med uppgifterna Mobilnummer och Kön.

  2.     Registrera ny projektledare.

  För att registrera ny projektledare fyller du i fälten förnamn, efternamn, e-post, mobilnummer och kön.

  imagexk61a.png

 • Budgeterade kostnader och stöd

  Beroende på vilket erbjudande du söker så ber vi här om olika mycket information. Vad du ska fylla i framgår av ansökansformuläret i Intressentportalen. Här visar vi två vanliga varianter.

  Beroende på vilket erbjudande du söker så ber vi här om olika mycket information. Vad du ska fylla i framgår av ansökansformuläret i Intressentportalen. Här visar vi två vanliga varianter.

  År-kolumnerna kommer från projektets start- och slutdatum i steg 1. Gå tillbaka till steg 1 i din ansökan om du vill ändra dessa.

  1. Fyll i koordinatorns Totala kostnader.
  2. Fyll i hur mycket pengar koordinatorn söker från Vinnova.
  3. Koordinatorns egna finansiering räknas ut automatiskt: projektkostnader minus Vinnovas bidrag, minus eventuell annan finansiering.
  4. Stödnivån räknas ut automatisk i procent som [Sökt bidrag från Vinnova] delat på [Summa projektkostnader].
  5. Klicka på Lägg till finansiär om det finns andra finansiärer utöver Vinnova. Fyll i belopp per finansiär.
  6. Klicka på Lägg till projektpart, om det finns mer än en projektpart (utöver koordinatorn).

  Längst ner på sidan beräknas projektets totala kostnader automatiskt.

  Vad är projektpart?

  Projektpart är den eller de aktörer, inklusive koordinatorn, som genomför projektet - oavsett om de får bidrag eller inte. En underleverantör är inte en projektpart.

  Tänk på...

  En projektpart som direkt eller indirekt får bidrag från Vinnova kan inte vara finansiär till sig själv eller någon annan projektpart.

  Så här kan det se ut i Intressentportalen:

  Kostnadsslag - vilken typ av kostnader ni kommer att ha

  Ibland frågar vi efter kostnader per kostnadsslag. Då ser formuläret istället ut så här:

 • Bilagor

  Bilagor

  Ibland begär vi in bilagor, utöver att du fyller i ett formulär. I utlysningstexten kan du se vilka bilagor vi efterfrågar för den aktuella ansökan. Vissa erbjudanden har speciella mallar som ska laddas ner och fyllas i. Mallarna hittar du på erbjudandets webbsida.

  Ibland begär vi in bilagor, utöver att du fyller i ett formulär. I utlysningstexten kan du se vilka bilagor vi efterfrågar för den aktuella ansökan. Vissa erbjudanden har speciella mallar som ska laddas ner och fyllas i. Mallarna hittar du på erbjudandets webbsida.

 • Förhandsgranska och klarmarkera

  Förhandsgranska och klarmarkera

  I det här sista steget kan du se vilka obligatoriska uppgifter som saknas. När du är helt färdig måste du klarmarkera ansökan genom att klicka på Markera ansökan som klar. Fram till att erbjudandet stänger kan du ändra i ansökan och klarmarkera på nytt.

  I det här sista steget kan du se vilka obligatoriska uppgifter som saknas. När du är helt färdig måste du klarmarkera ansökan genom att klicka på Markera ansökan som klar. Fram till att erbjudandet stänger kan du ändra i ansökan och klarmarkera på nytt.

Senast uppdaterad 28 oktober 2019

Sidansvarig: Annika Flank-Ivarsson

Statistik för sidan