Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Så här fyller du i ansökan!

För att söka finansiering fyller du i ett formulär i vår e-tjänst för ansökningar. I vår steg för steg-guide beskriver vi hur. Vinnova arbetar kontinuerligt med att utveckla e-tjänsterna.

En ansökan brukar bestå av ett formulär och olika bilagor, men vad vi frågar efter beror på vilket erbjudande det gäller.

Börja ansökan i god tid

Börja med att läsa utlysningstexten noggrant, så att du vet exakt vad vi begär för just det erbjudande ni söker finansiering för. Tänk på att det kan ta en del tid att samla in alla uppgifter från de som deltar i projektet. Uppskatta därför gärna hur lång tid det tar att förbereda de olika delarna av ansökan, och gör en tidsplan. Då ökar chansen att ni blir klara i tid.

Innehållet i en typisk ansökan

Innan du påbörjar din ansökan är det bra att ha alla uppgifter till hands. Du behöver förbereda uppgifter om alla som ska delta i projektet:

 • Koordinatorn – den organisation som sköter kontakten med Vinnova
 • Projektledaren – den person som sköter kontakten med Vinnova
 • Eventuella övriga samarbetspartner i projektet.

Beskriv projektet

Om ni är flera parter som ska samarbeta ska ni komma överens om en projektbeskrivning. Tänk på att det kan ta en del tid. Ni kommer även att behöva ange budget och tidsplan för projektet.

Förbered eventuella bilagor

Ofta ska du både fylla i ett formulär och ladda upp bilagor. På erbjudandets webbsida kan du se vilka bilagor vi efterfrågar för just er ansökan, och vilka mallar ni ska använda. Ladda ner och fyll i mallarna i god tid, och tänk på att endast lämna in de bilagor vi begär.

Arbeta löpande med ansökan

När du fyllt i din ansökan markerar du den som klar. Du kan när som helst låsa upp din ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Du måste klarmarkera en upplåst ansökan på nytt för att den ska registreras hos oss.

Dela ansökan

Det är möjlighet att dela redigering av ansökan med en till person. Ytterligare personer kan också läggas till som läsare av ansökan. Detta görs i högerblocket brevid ansökan via knappen Dela.

 

Steg för steg-guide till att fylla i ansökan

Här beskriver vi steg för steg hur du fyller i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Guiden utgår från en typisk utlysning, men vissa utlysningar har speciella krav. Följ därför alltid anvisningarna på erbjudandets webbsida.

 • I det första steget ska du berätta mer om ert projekt. Förbered en projektsammanfattning på svenska och engelska, och vilka mål ni har för projektet.

  I det första steget ska du berätta mer om ert projekt. Förbered en projektsammanfattning på svenska och engelska, och vilka mål ni har för projektet.

  Vi frågar efter de här uppgifterna:

  1. Diarienummer, om ert projekt är en fortsättning på ett tidigare projekt som vi finansierat. Du hittar det på beslut och rapporter.
  2. Start och slutdatum för projektet. De datum du fyller i här skapar år-kolumner på sidan budgeterade kostnader.
  3. Projektsammanfattning på svenska
  4. Projektsammanfattning på engelska
  5. Mål för projektet - vad ska ni uppnå?
  6. Finns det köns- och/eller genusperspektiv med projektet?
  7. Om det finns uppgifter i ansökan som du tycker bör omfattas av sekretess. Våra handläggare gör alltid en bedömning i varje enskilt fall, men dina uppgifter kan vara ett stöd i bedömningen

  Ansökansguide bild 1.png

  Ansökansguide bild 2.png

   

 • Klassificering

  Som sökande kommer du själv att göra en klassificering av ditt projekt när det gäller behovsområde, produktområde och forskningsområde. Uppgifterna om klassificering används för att analysera, följa upp och utvärdera statliga insatser inom forskning och utveckling. Klassificeringen är ett obligatoriskt steg i ansökningsprocessen, men den påverkar inte vår bedömning.

  Som sökande kommer du själv att göra en klassificering av ditt projekt när det gäller behovsområde, produktområde och forskningsområde. Uppgifterna om klassificering används för att analysera, följa upp och utvärdera statliga insatser inom forskning och utveckling. Klassificeringen är ett obligatoriskt steg i ansökningsprocessen, men den påverkar inte vår bedömning.

 • I det här steget anges koordinerande projektpart och övriga projektparter som ska delta i projektet. Även projektparter som inte söker stöd från Vinnova ska läggas till. Om det finns andra finansiärer än Vinnova ska dessa läggas till under respektive projektpart.

  I det här steget anges koordinerande projektpart och övriga projektparter som ska delta i projektet. Även projektparter som inte söker stöd från Vinnova ska läggas till. Om det finns andra finansiärer än Vinnova ska dessa läggas till under respektive projektpart.

  Koordinatorn samordnar projektet, mottar Vinnovas utbetalningar och överför pengar till övriga bidragsmottagare i projektet, rapporterar projektet enligt anvisningar och meddelar Vinnova eventuella ändringar.

  Organisationsuppgifterna kommer från en extern datakälla. Vill du ändra någon uppgift gällande en organisation du söker fram kontaktar du Dun & Bradstreet.

  Vad är projektpart?

  Projektpart är den eller de aktörer, inklusive koordinatorn, som genomför projektet - oavsett om de får bidrag eller inte. En underleverantör är inte en projektpart.

  Vad är en finansiär?

  En finansiär är en organisation som går in med pengar i projektet, men deltar inte i genomförandet. En organisation som får bidrag av Vinnova får inte också vara finansiär till en annan projektpart.

   

 • För att kunna fylla i budgeten måste projektets start- och slutdatum anges i steg 1. Dessutom behöver koordinatorn vara vald i steg 3.

  För att kunna fylla i budgeten måste projektets start- och slutdatum anges i steg 1. Dessutom behöver koordinatorn vara vald i steg 3.

  För alla projektparter ska följande fyllas i under Kostnader och Finansiering. För att göra ändringar klicka på Ändra uppe till höger.

  Kostnader

  Budgeterade kostnader uppdelat på kostnadsslag och år.

  Finansiering

  Sökt bidrag från Vinnova samt eventuell annan finansiering uppdelat på år. Egen finansiering räknas ut automatiskt som projektkostnader minus Vinnovas bidrag, minus eventuell annan finansiering.

  Även projektparter som inte söker bidrag från Vinnova ska fylla i budget.

  Längst ner räknas projektets totala budget ut automatiskt.

  Beloppen ska fyllas i som hela kronor (SEK).
  Exempelvis tiotusen fylls i som 10 000.

  Steg-4-Budget.png

   

 • Här ska projektledare och koordinatorns firmatecknare anges.

  Här ska projektledare och koordinatorns firmatecknare anges.

  Ange den person som den koordinerande projektparten (koordinatorn) utsett till projektledare. Om projektledaren är samma person som står för användarkontot du är inloggad på, klicka då på knappen Hämta mina uppgifter.

  Ange den person som är firmatecknare i den organisation som är angiven som koordinerande projektpart i steg 3. Om firmatecknaren är samma person som är inloggad i e-tjänsten, klicka då på knappen Hämta mina uppgifter.

 • Bilagor

  Ibland begär vi in bilagor, utöver att du fyller i ett formulär. I utlysningstexten kan du se vilka bilagor vi efterfrågar för den aktuella ansökan. Vissa erbjudanden har speciella mallar som ska laddas ner och fyllas i. Mallarna hittar du på erbjudandets webbsida.

  Ibland begär vi in bilagor, utöver att du fyller i ett formulär. I utlysningstexten kan du se vilka bilagor vi efterfrågar för den aktuella ansökan. Vissa erbjudanden har speciella mallar som ska laddas ner och fyllas i. Mallarna hittar du på erbjudandets webbsida.

 • Till höger (eller överst på små skärmar) kan du se vilka obligatoriska uppgifter som saknas genom att klicka på Visa vad som saknas. Här kan du också få ansökan i pdf:format samt se länkar till mer information

  Till höger (eller överst på små skärmar) kan du se vilka obligatoriska uppgifter som saknas genom att klicka på Visa vad som saknas. Här kan du också få ansökan i pdf:format samt se länkar till mer information

  När du är helt färdig måste du klarmarkera ansökan genom att klicka på Klarmarkera ansökan. Fram till att erbjudandet stänger kan du sen låsa upp ansökan, ändra i den och klarmarkera på nytt.

  Steg-7-Klarmarkera-ansökan.png

   

Senast uppdaterad 7 mars 2024

Sidansvarig: Annika Flank-Ivarsson

Statistik för sidan