Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens mat

Nya livsmedel har potential att leda till såväl hälsosamma produkter, hållbara produktionssätt och arbetstillfällen. Men idag är det en lång och kostsam process att få ett nytt livsmedel, som insekter eller alger, godkänt. Regelverk som finns för att skydda människor från farliga livsmedel får som bieffekt att de bromsar utvecklingen av ny och hållbar mat.

Det behövs ett ökat utrymme för innovation inom livsmedelssystemet för att främja utvecklingen av ny och hållbar mat. Tillsammans med en rad myndigheter, forskningsaktörer och representanter för branschen jobbar vi för att utveckla nya metoder för att integrera nya livsmedel och ny matproduktion som är hälsosam och producerad på ett cirkulärt sätt.

Nya råvaror, nya produkter och nya sätt att producera mat

Ny innovativ mat kan vara både nya råvaror, såsom chiafrön, och nya produkter, såsom havreris, som kan möta eller skapa en efterfrågan bland konsumenter. Det kan också handla om nya sätt att processa, producera eller äta mat. Innovativ mat är inte enbart slutresultatet utan även vägen dit.

Genom att arbeta med allt från stora och små livsmedelsproducenter, myndigheter, företag inom logistik och teknik, detaljhandlare, skolor samt restauranger kan vi upptäcka vilka policys och regler som hindrar, och vilka som kan främja innovation, nya affärsmodeller och beteendeförändring.

Senast uppdaterad 15 november 2021

Statistik för sidan