Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vår organisation

Här berättar vi om hur vi organiserar våra avdelningar och enheter samt vilka som ingår i vår styrelse.

Verksledningsgruppen

Darja Isaksson

Generaldirektör

+46 8 473 30 01

Birgit Augustsson

Assistent till Generaldirektören

+46 8 473 31 51

Daniel Rencrantz

Förvaltningsdirektör och avdelningschef Verksamhetsutveckling och stöd

+46 8 473 31 84

Göran Marklund

Direktör och ställföreträdande generaldirektör för externa frågor

+46 8 473 30 80

Rémy Kolessar

Direktör och avdelningschef

+46 8 473 30 04

Jonas Brändström

Direktör och avdelningschef

+46 8 473 31 94

Laurent Saunier

Direktör och avdelningschef

+46 8 473 31 08

Cecilia Sjöberg

Direktör och avdelningschef

+46 8 473 31 03

Jenny Elfsberg

Direktör och avdelningschef

+46 8 473 30 05

Karin Tell

Kommunikationsdirektör och avdelningschef

+46 8 473 32 27

Internationellt samarbete

Rémy Kolessar

Direktör och avdelningschef

+46 8 473 30 04

Jenny Wanselius

Enhetschef

+46 8 473 30 31

Karin Rydén

Enhetschef

+46 8 473 31 16

Hälsa

Laurent Saunier

Direktör och avdelningschef

+46 8 473 31 08

Elisabet Nielsen

Enhetschef

+46 8 473 31 07

Eva Arlander

Enhetschef

+46 8 473 31 54

Samhällsutveckling

Jonas Brändström

Direktör och avdelningschef

+46 8 473 31 94

Mari Tastare

Enhetschef

+46 8 473 30 30

Richard Hellborg

Enhetschef

+46 8 473 31 23

Innovationsledning

Jenny Elfsberg

Direktör och avdelningschef

+46 8 473 30 05

Glenn Gran

Enhetschef

+46 8 473 31 44

Erik Borälv

tf Enhetschef

+46 8 473 32 22

Joanna Franzén

tf Enhetschef

+46 8 473 30 54

Industriell utveckling

Cecilia Sjöberg

Direktör och avdelningschef

+46 8 473 31 03

Ida Langborg

tf Enhetschef, tf Områdesansvarig för Hållbar industri

+46 8 473 30 77

Jessica Svennebring

Enhetschef

+46 8 473 31 34

Kommunikation

Karin Tell

Kommunikationsdirektör och avdelningschef

+46 8 473 32 27

Ylva Linde

Enhetschef

+46 8 473 30 68

Lovisa Roupe

Enhetschef

+46 8 473 32 93

Verksamhetsutveckling och stöd

Daniel Rencrantz

Förvaltningsdirektör och avdelningschef Verksamhetsutveckling och stöd

+46 8 473 31 84

Håkan Josefsson

IT-chef

+46 8 473 30 61

Nicklas Larsson

Redovisningschef

+46 8 473 30 65

Anna Oback

Enhetschef/chefsjurist

+46 8 473 32 59

Peter Eriksson

Enhetschef Verksamhetsutveckling

+46 8 473 30 03

Strategisk omvärldsanalys

Göran Marklund

Direktör och ställföreträdande generaldirektör för externa frågor

+46 8 473 30 80

Styrelse

Ledamöter i Vinnovas styrelse.

Anna Nilsson-Ehle

Styrelseordförande

Anna-Karin Jatko

Birgitta Bergvall-Kåreborn

David Sonnek

Karl Wennberg

Staffan Truvé

Christofer Laurell

Helene Svahn

Darja Isaksson

Birgit Augustsson

Sekreterare

Helena Claesson

Facklig representant, ST

Karin Stenström

Facklig representant, SACO

Senast uppdaterad 30 augusti 2023

Sidansvarig: Webbredaktör

Statistik för sidan