Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerad digitalisering – framtidens lösningar inom svensk industri

Forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad digitalisering ska ge svensk industri en ledarroll inom framtidens digitala lösningar. Lösningar som stärker konkurrenskraften och möjliggör och snabbar på den gröna omställningen. Initiativtagare är ABB, Ericsson, Saab, Teknikföretagen och Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Avancerad digitalisering, som startade under 2021 är en långsiktig satsning. Ett hundratal innovationsprojekt är redan igång och 62 projekt är under uppstart. Under åren 2023-2027 kommer programmet att omfatta omkring 4,5 miljarder kronor. Hälften av detta är offentliga medel och hälften medfinansiering från industrin. De öppna utlysningar och andra aktiviteter som erbjuds inom programmet riktar sig till aktörer som i samverkan kan bidra till att utveckla avancerade systemlösningar för industrin.

Avancerade digitala lösningar ska utvecklas i Sverige

Programmet fokuserar på utvecklingen av framtidens avancerade, hållbara digitala lösningar som ökar konkurrenskraften för den svenska industrin. Det ska också bidra till att vi behåller spets inom forskning och utveckling i Sverige och blir ett land där nästa generations avancerade digitala lösningar utvecklas.

Avancerad digitalisering är ett partnerskap mellan staten och näringslivet. Staten, som representeras av Vinnova, finansierar upp till hälften av programmets budget och administrerar olika insatser. Ett programkontor med hemvist hos Teknikföretagen, finns på plats sedan 2022 med uppdraget att driva verksamheten så effektivt som möjligt med industrins behov i centrum.

På programmets egen webbplats hittar du information om organisation, samverkan och aktuella händelser. Det finns även ett nyhetsbrev  och en LinkedIn-sida för dig som är intresserad av att löpande få uppdaterad information om programmet.

Hitta finansiering inom avancerad digitalisering

Frågor?

Anna Ottenhall

Handläggare

+46 8 473 30 71

Carl Naumburg

Programledare Inkubatorprogrammet

+46 8 473 31 72

Senast uppdaterad 1 juli 2024

Statistik för sidan