Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerad digitalisering – program för framtidens lösningar inom svensk industri

Forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad digitalisering ska ge svensk industri en ledarroll inom framtidens digitala lösningar. Lösningar som stärker konkurrenskraften och möjliggör och snabbar på den gröna omställningen. Initiativtagare är ABB, Ericsson, Saab, Teknikföretagen och Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

skiss_CAI412-51603.jpg

Avancerad digitalisering, som smygstartade under 2021 är en långsiktig satsning som under åren 2021-2024 kommer att omfatta omkring 1 miljard kronor. Hälften av detta är offentliga medel och hälften medfinansiering från industrin. De öppna utlysningar och andra aktiviteter som erbjuds inom programmet kommer att rikta sig till alla aktörer med verksamhet i Sverige – stora som små, offentliga som privata.

Avancerade digitala lösningar ska utvecklas i Sverige

Programmet fokuserar på svensk industri och utvecklingen av framtidens avancerade, hållbara digitala lösningar.

Tommy Schönberg är insatsansvarig för programmet på Vinnova. Han förklarar att det ska bidra till att göra Sverige till ett land där vi förutom att använda digital teknik på ett klokt sätt också blir ett land där nästa generations avancerade digitala lösningar utvecklas.

Det kan till exempel handla om digitala lösningar för att snabba på industrins klimatomställning, resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi. Programmet ska också leda till ökad konkurrenskraft för den i Sverige verksamma industrin.

Tommy Schönberg.jpg

- Svensk industri är mitt uppe i en digital transformation som kommer att förändra affärsverksamhet och möjliggöra de lösningar som behövs för en grön omställning. För att öka takten och förstärka transformationen behövs långsiktiga satsningar på strategisk forskning och innovation, säger Tommy Schönberg.

Andra länder gör ambitiösa satsningar på avancerad digitalisering och det är viktigt att Sverige inte halkar efter, tillägger han.

- Vi har därför påbörjat insatser med öppna utlysningar under år 2021 samtidigt som vi utformar den långsiktiga strategin och en färdplan för programmet.

Program under utveckling

Sveriges internationella attraktionskraft för utveckling av avancerade tjänster, teknik och produkter behöver förstärkas ytterligare, enligt initiativtagarna. Det pågår därför ett arbete med att komplettera satsningen med ytterligare tre områden. Inom ramen för nuvarande program har arbetsgrupper bildats för områdena infrastruktur, utbildning och samverkansarena.

Det finns ett behov av att skapa en öppen digital infrastruktur för test, demo och tjänsteutveckling i Sverige. Sannolikt kommer lösningen bestå av nya satsningar i kombination med samverkan med redan befintliga miljöer för test och demonstration inom digitaliseringsområdet. En viktig fråga som behöver lyftas är utbildning inklusive livslångt lärande inom området Avancerad digitalisering samt hur en effektiv arena för systematisk dialog och samverkan skapas mellan olika viktiga svenska digitaliseringssatsningar.

Ett programkontor för Avancerad digitalisering byggs upp med placering hos branschorganisationen Teknikföretagen.

Aktuella erbjudanden inom Avancerad digitalisering

Avancerad digitalisering föreslås bli delprogram inom Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige

Vinnova och tre andra myndigheter fick i januari 2021 i uppdrag att föreslå utformningen av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen i Sverige. I förslaget som presenterades, föreslås att Avancerad digitalisering blir ett av fyra delprogram inom satsningen.

Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige

Frågor?

Tommy Schönberg

Handläggare

+46 8 473 30 30

Senast uppdaterad 10 april 2022

Statistik för sidan