Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förutsättningarna för deeptech i Sverige

Slutrapport regeringsuppdrag (N2021/02465)

Bokomslag  Förutsättningarna för deeptech i Sverige

Förutsättningarna för deeptech i Sverige

Visa mer information (ankarlänk)

Regeringen gav den 4 oktober 2021 Verket för innovationssystem (Vinnova) och Tillväxtverket i uppdrag att analysera och föreslå förbättringar för förutsättningarna för forskningsintensiva företag att kunna skala upp och växa i Sverige, med fokus på deeptech-företag.

Regeringsuppdraget har under genomförandet haft ett ekosystemsperspektiv och visat på flera styrkor inom akademisk forskning, immateriella tillgångar, startupföretag och etablerat näringsliv. Samtidigt har arbetet visat på vissa brister i ekosystemet som behöver adresseras för att Sverige framgent och i internationell konkurrens ska kunna dra nytta av dessa styrkor.

I rapporten framkommer följande åtgärder:

  • Sverige behöver en nationell deeptech-strategi som grund för kraftsatsning
  • Utveckling av finansieringsinstrument och offentlig riskdelning
  • Utveckling av ekosystemet för deeptech

Sammanfattningsvis rekommenderar Vinnova och Tillväxtverket fortsatta uppdrag för att utveckla ett nationellt stöd till Sveriges deeptech-ekosystem. Nedanstående insatser skulle även fungera som plattformar till grund för en större kraftsatsning.

  • Gemensamt uppdrag att bistå i framtagandet av en nationell strategi för deeptech.
  • Uppdrag och finansiering till Tillväxtverket att driftsätta den stödfunktion för finansiering som myndigheten byggt upp inom ramen för uppdraget.
  • Enskilda uppdrag till respektive myndighet och finansiering för kompetensutveckling för valda delar av deeptech-ekosystemet.
  • Gemensamt uppdrag och finansiering för att kontinuerligt samla in data och statistik, i syfte att kartlägga och synliggöra deeptech i Sverige.

 

Kartläggning av svenska styrkeområden inom deeptech

Vinnova har inom arbetet med regeringsuppdraget Uppdrag att stärka tillväxten i forskningsintensiva företag (N2021/02465) beställt en kartläggning av svenska styrkeområden inom deeptech ur ett internationellt perspektiv. Syftet med kartläggningen är att ge kunskap till myndigheter och finansiärer för att kunna stödja utvecklingen av och tillväxt i de kunskapskluster och företag inom deeptech som i dag finns i Sverige.

Kartläggning av svenska styrkeområden inom deeptech

Från forskning till konkurrenskraft

Deeptech företag har en viktig roll för dagens och framtidens konkurrenskraft. Men hur kan forskning och utveckling leda till att fler forskningsintensiva företag kan bildas och växa?
 
Forskningsintensiva startups, de vill säga deeptech företag är ofta är de som ligger bakom de mest banbrytande idéerna samtidigt som bolagen tar stora risker och ofta har problem med att få in kapital. Tillsammans med Vinnova har vi haft i uppdrag att stärka förutsättningarna för forskningsintensiva startup-företag att växa.

Rapporten är framtagen som en del av regeringsuppdraget att stärka tillväxten i forskningsintensiva startup-företag i Sverige.

Rapporten "Från forskning till konkurrenskraft" på Tillväxtverkets webbplats

Utgiven
2023-januari
Serienummer
VR 2023:03
Utgivare
Vinnova och Tillväxtverket
Författare
Anne Lidgard, Annie Lindmark, Cathrine Åsklint, Glenn Gran, Henrik Storm Dyrssen, Jennie Persson, Josefin van der Meer, Kjell Håkan Närfelt, Pontus von Bahr, Ylva Strander
ISBN
978-91-987943-3-5
ISSN
Antal sidor
54

Senast uppdaterad 7 februari 2023

Statistik för sidan