Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Anette Nordvall

Anette Nordvall_600.jpg

Expersområde och kontaktuppgifter

Expertområde 

Teknikinvesterare i tidig teknik och innovation.

Kontaktuppgifter

076-190 50 55, Anette Nordvall

Erfarenheter

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Att vi tittar för kort framåt för innovation, och samtidigt att vi saknar uthållighet. Vertikal kunskap och att vi är del i en teknisk innovationstrappa där man måste våga investera i det otroliga eller högst osannolika.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Last updated 21 November 2023

Page statistics