Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eureka-kluster finansierar internationellt industriellt samarbete

Vill du initiera eller samarbeta i ett internationellt och branschdrivet FoU-projekt som antar stora industriella utmaningar och som strävar efter att nå state of the art? Eureka-kluster ger tillgång till finansiering och samarbete med internationellt ledande aktörer för marknadsnära innovationsprojekt.

Eureka-kluster är tematiska finansieringsprogram med syfte är att främja internationell samverkan och stärka europeisk konkurrenskraft. Eureka-kluster initierats av europeisk industri och fokuserar på industrins och näringslivets behov. Klustrena drivs av aktörerna tillsammans. 

Vad kan ni söka finansiering för?

Ni kan söka finansiering för marknadsorienterade klusterprojekt. Med klusterprojekt menas internationella samarbeten mellan stora och små företag, institut och akademi som ska stärka europeisk konkurrenskraft. Samverkan mellan engagerade innovativa aktörer, både på nationell och internationell nivå, är en viktig nyckel till framgångsrika klusterprojekt.

Förväntade resultat av avslutat projekt är exempelvis prototyper och demonstratorer (till exempel modeller, plattformar, öppna källkodprojekt) som kan visas upp för potentiella kunder, samt bidrag till internationella standarder.

Effekter av implementerade projektresultat är exempelvis nya produkter, nya affärsmöjligheter, kompetensuppbyggnad och standardisering som är relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft och kompetensförsörjning. De bidrar med att demonstrera eller ta fram lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

Vem kan söka?

Klusterprojekt är öppna för samarbete mellan stora företag, små och medelstora företag, stora företag, industri samt akademi. Det måste vara minst två deltagande länder i ett klusterprojekt. Det svenska konsortiet ska vara industridrivet med bra balans mellan stora företag, SMF och akademi/forskningsinstitut. Arbetsinsatsen i tid från de deltagande företagen ska vara minst 60 procent av det svenska konsortiets totala arbetsinsats. Minst ett svenskt SMF måste delta i projektet. För projekt med ett litet företag som deltagare, måste företaget ha:

 • Minst en miljon kronor i nettoomsättning enligt senaste årsredovisningen. I nettoomsättning räknas inte offentliga bidrag från exempelvis Vinnova eller EU.
 • Minst tre heltidsanställda.

Hur mycket kan ni söka?

Följande ersättningsnivåer gäller för deltagande organisationer:

Små och medelstora företag, som bedriver ekonomisk verksamhet och omfattas av EU:s definition av ett SMF, kan beviljas bidrag med upp till 50 procent av sina stödberättigande kostnader.

Stora företag och andra organisationer, som bedriver ekonomisk verksamhet men inte omfattas av EU:s definition av ett SMF, kan beviljas bidrag med upp till 30 procent av sina stödberättigande kostnader.

Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan beviljas bidrag med upp till 100 procent av sina stödberättigande kostnader.

Vinnovas medfinansiering kan max utgöra 50 procent av hela det svenska konsortiets stödberättigande kostnader.

Fyra olika inriktningar

Inom Eureka finns det flera kluster med olika inriktning, varav Sverige deltar i fyra kluster. Vinnova finansierar projekt inom dessa fyra kluster.

 • Klustret stimulerar och verkar för området informations- och kommunikationsteknik (IKT). Programmet omfattar en bredd av IKT-ämnen baserade på nya högpresterande kommunikationsnätverk som stöder tillämpningar med stora datamängder och avancerade tjänster.

  Klustret stimulerar och verkar för området informations- och kommunikationsteknik (IKT). Programmet omfattar en bredd av IKT-ämnen baserade på nya högpresterande kommunikationsnätverk som stöder tillämpningar med stora datamängder och avancerade tjänster.

  Exempel på sektorer är

  • IKT-sektorn
  • smarta transporter
  • digital utbildning
  • säkerhet
  • IoT
  • 6G,
  • Industri 4.0
  • smarta städer 

  Kontaktperson på Vinnova: Marlene Häggström

  Webbplats för CELTIC NEXT

 • Kluster inriktat på forskning och utveckling av programvaruintensiva system, tjänster och nya teknologier.

  Kluster inriktat på forskning och utveckling av programvaruintensiva system, tjänster och nya teknologier.

  Exempel på teknikområden

  • artificiell intelligens
  • big data
  • säkerhet
  • automation
  • simulering
  • high performance computing till konkreta affärsapplikationer.

  Kontaktperson på Vinnova: Susanne Liljeblad

  Webbplats för ITEA4

 • Kluster inriktat på avancerad tillverkning.

  Kluster inriktat på avancerad tillverkning.

  Exempel på områden är: 

  • avancerade tillverkningsprocesser
  • intelligenta och adaptiva tillverkningssystem
  • digitala och virtuella företag
  • människa-maskinsamarbete
  • hållbar tillverkning
  • kundanpassad tillverkning.

  Kontaktperson på Vinnova: Susanne Liljeblad

  Webbplats för SMART

 • Kluster inriktat på elektroniska komponenter och system för hållbar digital transformation.

  Kluster inriktat på elektroniska komponenter och system för hållbar digital transformation.

  Inriktningen inkluderar bland annat

  • system av system
  • inbäddad mjukvara
  • elektroniska komponenter
  • moduler
  • systemintegration.

  Kontaktperson på Vinnova: Frédéric Pillot och Adela Saavedra Granholm.

  Webbplats för Xecs

Utlysningstext och mallar inför ansökan

Utlysningstext och mallar inför nästa utlysning kommer när de pågående utlysningarna är klara. Följande mallar och utlysningstexter är för pågående utlysning. 

Aktuella erbjudanden om finansiering

Frågor?

Ta gärna kontakt med någon av de olika klustrens kontaktpersoner nedan.

 • Ansvarig för Xecs: Frédéric Pillot
 • Ansvarig för CELTIC-NEXT: Marlene Häggström
 • Ansvarig för SMART: Susanne Liljeblad
 • Ansvarig för ITEA4: Susanne Liljeblad

Adela Saavedra Granholm

Handläggare

+46 8 473 31 50

Frédéric Pillot

Handläggare

+46 8 473 32 01

Susanne Liljeblad

Handläggare

+46 8 473 32 49

Marlene Häggström

Handläggare

+46 8 473 30 33

Tero Stjernstoft

Handläggare, tf Områdesledare Hållbar industri

+46 8 473 32 96

Peter Lindberg

NPC för Eureka (Nationell projektkoordinator)

+46 8 473 31 93

Jessica Svennebring

Enhetschef

+46 8 473 31 34

Senast uppdaterad 13 september 2023

Sidansvarig: Jessica Svennebring

Statistik för sidan