Tillgänglighet på webbplatsen

Vi vill att alla ska kunna ta del av vinnova.se oavsett förmågor eller förutsättningar. Därför arbetar vi löpande med tillgänglighet för att rätta till de brister som finns på vinnova.se

Vi arbetar aktivt med att vinnova.se ska uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Därför berättar vi om hur vi arbetar med tillgänglighet, vilka kända tillgänglighetsproblem vi har och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad innebär tillgänglighet på vår webbplats?

Våra tillgänglighetskrav handlar om allt från kontrast mellan textfärg och bakgrund till att språket ska vara begripligt och att webbplatsen är lätt att navigera. Detta gynnar alla användare.

Vissa av våra anpassningar syns inte, men är nödvändiga för att användare med hjälpmedel ska kunna ta till sig informationen. 

Gravt synskadade användare kan till exempel använda skärmläsare, ett hjälpmedel som läser upp webbplatsens innehåll eller omvandlar det till punktskrift. 

Röreselsehindrade användare som har svårt att använda en mus kan navigera med hjälp av tangentbordet istället.

För att dessa funktioner ska fungera ställer vi vissa krav på hur webbplatsen ska vara uppbyggd, det vill säga hur koden är skriven och hur innehållet är formaterat.

Hur tillgänglig är vinnova.se?

För att göra vinnova.se tillgängligt är vårt mål att följa de officiella riktlinjerna för offentlig sektor Vägledningen för webbutveckling. Dessa baseras på internationell standard WCAG 2.1 nivå AA. Vår kravnivå ligger på flera punkter över denna nivå. 

Vi är dock medvetna om att delar av webbplatsen inte är tillgängliga och vi jobbar på att rätta till detta.

Brister i digital tillgänglighet

Vi har flera kända tillgänglighetsbrister på vinnova.se.

Otillgängliga pdf-dokument

Information som finns publicerad i dokument (exempelvis PDF-filer) ska också uppfylla tillgänglighetskraven. Äldre dokument (som offentliggjorts före den 23 september 2018) undantas från kraven, om de inte behövs för att "genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda myndighetens uppgifter”, till exempel blanketter eller villkor som fortfarande används.

Mycket viktig information på vinnova.se finns publicerad i bifogade dokument, framför allt i pdf-filer och docx-filer. Vissa av dessa dokument är tillgänglighetsanpassade, men inte alla.

På kort sikt arbetar vi aktivt med att tillgänglighetsanpassa nyskapade pdf-dokument. Vi testar också ett projekt där vi överför texter från Word till html så att vi på längre sikt kan ta bort bifogade dokument helt och hållet.

Alternativ saknas för ljud- och videoinnehåll

Alla digitala ljud- och videoproduktioner ska kunna användas av alla oavsett funktionsförmåga. De ska fungera för dem som inte kan se, inte kan höra, har begränsad handkraft eller inte är datorvana.

Innehållet i våra filmklipp och poddinspelningar går inte att ta till sig om man är hörsel- eller synskadad.

 • Våra ljudfiler finns inte transkriberade. Vi skriver ofta sammanfattningar av innehållet för att huvudbudskapen ska finnas beskrivna i text. På sikt planerar vi att transkribera innehållet och publicera dessa i anslutning till ljudfilen.
 • Våra filmproduktioner är inte alltid översatta till svenska eller undertextade, och aldrig syntolkade eller teckenspråkstolkade. På sikt strävar vi efter att texta våra filmer med talsyntes. Vi tittar också på AI-verktyg som kan hjälpa till med textning och syntolkning av innehåll.

Långa komplicerade texter 

Många av våra texter är långa och komplicerade. De hanterar komplexa ämnen och har ofta skrivits av personer med expertkunskaper inom området. Det är inte alltid lätt att göra dessa texter enkla att förstå.

Vi arbetar aktivt med att göra hela vår organisation medveten om fördelarna med klarspråk och vi har därför utbildningar inom klarspråk. Vår vision är att alla våra texter ska vara klarspråkade.

Andra brister

 • Inkorrekta rubriksnivåer som inte följer hierkarin
 • Funktioner benämns inte konsekvent
 • En oförutsägbar och okonventionell högermeny som försvårar navigeringen
 • Otillräckliga länktexter och länkbeskrivningar
 • Brutna länkar

Undantag från regler

Vinnova åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Många av våra system skapar innehåll, dokument och länkar som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa system och vi har inte hunnit åtgärda dessa före den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vår webbleverantör KnowIT har gjort en oberoende granskning av vinnova.se. Senaste bedömningen gjordes den 29 april 2019 och innehöll en granskning av HTML, javascript, språk och användarupplevelsen.

Vi har sedan dess arbetat med att införa alla åtgärder som granskningen rekommenderade. Vi får även all nyutveckling granskad av en tillgänglighetsexpert. 

Så arbetar vi med tillgänglighet

Vi arbetar löpande med tillgänglighet i vår digitala utveckling på flera övergripande sätt:

 • Tillgänglighet är en central utgångspunkt i vår kravställning
 • I vår testgrupp ingår en tillgänglighetsexpert som granskar all nyutveckling
 • Tillsammans med våra redaktörer utformar vi löpande redaktionellt stöd som främjar tillgängligt innehåll
 • Vi arbetar mer strategiskt med vår kunddialog, och kan fokusera alltmer på användarupplevelse och tillgänglighet. Vårt mål är att nå en sammanhängande och tillgänglig kundupplevelse för alla våra kunder. 

Hjälp oss att bli bättre

På Vinnova vill vi alltid upptäcka nya sätt att göra saker på. Därför gör vi regelbundet användartester och lyssnar till våra besökares behov. Men ibland missar vi saker. Om du har ett förslag på något vi kan göra bättre, vill vi gärna höra ifrån dig så att vi kan ta med det i vårt tillgänglighetsarbete.

Rapportera tillgänglighetsproblem

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Frågor?

Har du frågor om hur vi arbetar med tillgänglighet får du gärna kontakta oss. Vill du rapportera ett tillgänglighetsproblem, använd vårt formulär.

Rapportera tillgänglighetsproblem

Hanna Fritzell

Webbansvarig

+46 8 473 30 70

Senast uppdaterad 28 september 2020

Statistik för sidan