Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Offentlig upphandling kan driva på grön omställning

Publicerad: 22 februari 2022

Offentlig sektor upphandlar varje år varor och tjänster för närmare 800 miljarder kronor, något som har stor potential att driva på innovation genom att efterfråga nya lösningar. Vinnova gör nu en satsning för att främja innovationsupphandling med inriktning mot grön omställning.

Innovationsupphandling innebär att organisationen som gör upphandlingen efterfrågar nya lösningar för att tillgodose ett behov, istället för att köpa redan färdiga produkter.

Det är något som har stor potential att driva på innovation, som inte minst behövs för den gröna omställningen. Det skapar också nya möjligheter för innovativa bolag att leverera varor och tjänster. Det kan handla om upphandling av till exempel infrastruktur, byggnader, elektronik, livsmedel, tjänster eller annat.

- Det finns stora möjligheter med innovationsupphandling, men de används inte i tillräcklig omfattning. En pusselbit handlar om att kunna knyta till sig extern kompetens när man som upphandlande organisation behöver beslutsunderlag eller redan fattat beslut om innovationsupphandling, säger Nina Widmark, Vinnova.   

Vinnova gör nu en satsning på checkar för innovationsupphandling för offentliga aktörer som i samband med innovationsupphandling behöver knyta till sig extern kompetens, med fokus på grön omställning. Bidraget kan även bekosta tillgång till extern infrastruktur för att testa, verifiera och validera nya lösningar.

Frågor?

Nina Widmark

Handläggare

+46 8 473 30 52

Senast uppdaterad 22 februari 2022

Statistik för sidan