Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Kraftsamling för att driva på nyttiggörandet av hälsodata

Publicerad: 1 juli 2022

Vinnova kraftsamlar för att driva på utvecklingen inom hälsodataområdet. Med en säkrare och mer effektiv användning av data kan många fler människor leva ett liv i hälsa. Som ett första steg får sju projekt stöd för att planera och förbereda samarbeten där flera olika aktörer testar att använda hälsodata på helt nya sätt i verklig miljö, så kallade systemdemonstratorer.

nyttiggörande av hälsodata.jpg

Det finns en stor potential i att nyttiggöra hälsodata på ett effektivare sätt, för individen, hälso- och sjukvården och hela samhället. För att lyckas med omställningen så att hälsodata kan nyttjas bättre behöver många aktörer med olika perspektiv vara med och pröva nya lösningar i verklig miljö. Att skapa systemdemonstratorer är en ny metod Vinnova testar nu som skapar just dessa möjligheter.

- Som ett första steg i vår kraftsamling stöttar vi sju spännande förberedelseprojekt som har potential att driva utvecklingen inom flera viktiga delar av hälsodataområdet, och få avgörande betydelse för hur vi använder hälsodata säkert och effektivt i framtiden, säger utlysningsansvarig Anna Löfgren Wilteus.

Att nyttiggöra hälsodata kan spela en viktig roll i allt från hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser till tidig upptäckt av sjukdom, bättre diagnostik, behandling och uppföljning, men även för så kallade sekundära ändamål som forskning samt styrning och prioriteringar i vården.

Första steg i långsiktig satsning

I förberedelsefasen ska projekten engagera ändamålsenliga aktörer för att tillsammans planera hur en framtida systemdemonstrator kan se ut och genomföras. I nästa fas kommer de att kunna söka pengar för att genomföra demonstratorn. Den utlysningen öppnar 2023.

- Vi kommer nu att följa och stötta förberedelserna med exempelvis workshops och expertis. Nästa steg tar vi i slutet av året. Då kommer vi att utlysa finansiering med 5–10 miljoner kronor per år fram till 2026 för att genomföra några utvalda systemdemonstratorer, berättar Anna Löfgren Wilteus.

För att stimulera att nätverket i kraftsamlingen fortsätter att utvecklas kommer flera aktiviteter i förberedelsefasen och inte minst genomförandeutlysningen att vara öppna för alla, oavsett om man fått finansiering av förberedelseprojekt eller inte. Så håll utkik på vinnova.se och Linkedin.

Ett mångfacetterat område med stor potential

Projekten Vinnova nu stöttar vill pröva nya sätt att hantera och analysera data, exempelvis med

AI-baserade verktyg, användning av syntetiska data, federerade lösningar och plattformslösningar för att ge patienten ökad makt över sin data. Flera av projekten planerar för att testa olika typer av egenmonitorering med exempelvis sensorer och skattningsskalor som patienten fyller i. Projekten kommer använda många olika datakällor som journaldata, kvalitetsregisterdata och forskningsdata. Juridik, affärsmodeller, samarbetsformer och semantisk interoperabilitet är exempel på områden som kommer att bli viktiga för alla projekt när de ska testa i en verklig miljö.

- Gemensamt för de förberedelseprojekt vi nu finansierar är att de planerar demonstratorer inom ett avgränsat område, exempelvis en sjukdom som reumatism, Parkinson eller stroke. Samtidigt bedömer vi att de har potential att skalas upp nationellt och kanske internationellt och få avgörande betydelse för hur vi säkert och effektivt kan använda data i framtiden för att fler ska leva liv i hälsa, berättar Anna Löfgren Wilteus, ansvarig för satsningen.

Vad är en systemdemonstrator?

En systemdemonstrator visar vägen för – demonstrerar – hur en kombination av strategiskt utvalda innovativa lösningar tillsammans kan förändra ett system.

Systemdemonstratorn är en satsning för att mobilisera partnerskap av relevanta aktörer från hela systemet för test och demonstration av hela systemlösningar i verklig miljö för att utforska möjligheter och lösningar och identifiera eventuella hinder och vägval. Det är samspelet mellan lösningarna och verkligheten som är nyckeln. Lösningarna skall vara möjliga att skala upp för att påverka hela systemet.

Systemdemonstatorn visar inte bara på teknisk innovation inom olika delområden, utan också på hur exempelvis beteenden, policy, regelverk, infrastruktur och marknader behöver förändras för att den tänkta omställningen ska kunna införas.

Frågor?

Anna Löfgren Wilteus

Handläggare

+46 8 473 32 66

Senast uppdaterad 26 september 2022

Statistik för sidan