Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sweden Innovation Days 20-21 mars 2024

Arrangör: Vinnova, Energimyndigheten och Formas Digitalt ons 20 mar kl. 13:00 - tor 21 mar 2024 kl. 20:00

Nu arrangerar Vinnova tillsammans med Energimyndigheten och Formas för fjärde gången Sweden Innovation Days.

Let´s innovate for resilience!

Att bygga upp resilienta system för försörjning av livsmedel och andra samhällskritiska varor och material handlar om att skapa system som är robusta och som kan stå emot förändringar, störningar och avbrott. Det handlar om produktion och leveranser, men det handlar också om att säkerställa tillgången till bristvaror av olika slag samtidigt som klimatbelastningen minskas.

För att göra försörjningssystemen säkrare behövs innovationer för framställning, hållbart resursutnyttjande och återvinning. Det som är flöden av rester, biprodukter och spillvärme för vissa kan vara värdefulla insatsvaror för andra.

Digital resiliens handlar om att skydda samhället, organisationer, system eller teknik och förmågan att effektivt hantera och anpassa sig till digital hot och störningar. Det innefattar också att minska sårbarheten genom snabb återhämtning vid störning och skador och att bygga in krav på säkerhet från start i produkter och system.

Sweden Innovation Days är en kostnadsfri digital konferens med syfte att visa upp Sverige som innovationsland för grön omställning.

Trots att Sverige är ett av världens främsta länder när det kommer till innovation behöver vi ständigt sträva efter att förbättra hur vi arbetar med innovativa lösningar, både strategiskt och praktiskt. Vi vill att andra länder ska välja Sverige som ett attraktivt innovationsland att samarbeta med.

Syftet med Sweden Innovation Days är att erbjuda aktörer en internationell arena för att sprida information, utbyta kunskap samt träffa internationella partners. Vår förhoppning är att många nya innovations- och affärssamarbeten skapas.

Oavsett om du är en startup, företag, arbetar inom offentlig sektor, civilsamhället, akademin eller en statlig myndighet, finns det något på detta evenemang för alla. Vi behöver alla vara med på innovationsresan!

Missa inte Sweden Innovation Days 2024! Ta del av programmet här

I programmet medverkar bland andra:
 • Energi- och näringsminister Ebba Busch
 • Utbildningsminister Mats Persson
 • Försvarsminister Pål Jonson
 • Professor Benjamin Horton, Earth Observatory of Singapore, Nanyang Technological University, Singapore
 • Juan Azcárate Luxán, Deputy Director of Energy and Climate Change, City of Madrid
 • Erica Eneqvist, Klimatstrateg, Stockholms stad
 • Lotta Henrysson, Vice President Human Resources, Vattenfall Generation
 • Professor Line Gordon, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
 • Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova
 • Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten
 • Johan Kuylenstierna, generaldirektör Formas

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Marianne Löfgren

Kommunikationsstrateg

+46 8 473 32 29

Hilda Hellgren

Handläggare

+46 8 473 31 13

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senast uppdaterad 20 mars 2024

Statistik för sidan