Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar expansion i norr

I Norrbotten och Västerbotten sker just nu stora investeringar och samhällsomvandlingar när svensk industri tar en ledande roll i omställningen till en fossilfri värld. Städer och samhällen där etableringar sker behöver ställa om från minskande till växande samhällen för att möta behov av kompetens.

Hur kan behovet av kompetens som uppstår i miljardinvesteringarnas spår ge kraft till framväxt av attraktiva och hållbara samhällen? Vad behövs för att bostäder, infrastruktur och service i städer och samhällen snabbt kan utvecklas och möta behoven? Och hur får vi det att ske på ett hållbart, vackert och inkluderande sätt - som lockar nya invånare att inte bara göra en snabbvisit utan att också stanna och integreras i samhället? 

Detta var knäckfrågor som diskuterades på Vinnovas seminarium "Öppna upp för innovation" den 11 februari. Vad omvandlingen innebär för människorna, platserna och kulturen, och vad som behövs från samhället, den framväxande industrin och näringslivet.

Här kan du läsa om några av Vinnovas satsningar för hållbar expansion i Norrbotten och Västerbotten

Norrbotten Västerbotten4.jpg

Vägen till framtidens hållbara samhällen

Med framsyn som metod får vi möjlighet att vara med och forma framtiden. Utifrån den kunskap vi har idag arbetar vi med scenarier om möjliga framtider. Med hjälp av dem kan vi ta beslut idag som formar vår morgondag i den riktning vi önskar. I filmen nedan får vi ta del av ett antal möjliga hållbara framtider som följer av expansionen i norr. En viktig fråga är vad vi behöver göra idag för att nå önskad utveckling.

Frågor?

Jonas Brändström

Direktör och avdelningschef

+46 8 473 31 94

Senast uppdaterad 25 oktober 2023

Statistik för sidan