Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Satsningar för hållbar expansion i Norrbotten och Västerbotten

Vinnova har flera roller i Norrbotten och Västerbotten. Vi bidrar till den avancerade tekniska utvecklingen av material och förutsättningar för elektrifiering. Vi stärker utveckling för gruvindustri och metallutvinning och bidrar sedan länge till insatser inom både attraktiva livsmiljöer, avancerat hållbart byggande och satsningar för kompetensförsörjning.

Genom bland annat de strategiska innovationsprogrammen bidrar Vinnova i stora satsningar i norr inom till exempel gruv- och stålindustrin, elekrifieringen, digitaliseringen och hållbar byggindustri.

I grafen nedan ser du några exempel på parallella satsningar där de strategiska innovationsprogrammen bidragit till etableringar av bland annat grön industri i norr.

Satsningar i norr - skärpa.jpg

Bilden visar exempel på hur Vinnova bidragit till utvecklingen över tid.
 

Nedan listar vi ett urval av Vinnovas insatser i Norrbotten och Västerbotten.

Samverkanshubb för offentliga aktörer

Under hösten 2022 genomfördes en förstudie om nya samverkansmodeller för offentliga aktörer. Förstudien ska ge ökad kunskap om hur offentliga aktörer kan stärka förutsättningarna för samhällsomvandlingen och den gröna industrietableringen som just nu sker i Norr- och Västerbotten. Läs förstudien nedan:

Förstudierapport etablering av Samverkanshubb i norra Sverige.

Kompetensutveckling och individrörlighet

I olika satsningar för rörlighet och kompetensutveckling arbetar vi:

- dels för att individer med olika kompetenser ska kunna förflytta sig mellan regioner och därmed öka kunskapsutbytet i branscher med stora kompetensbehov,

- dels för att öka lärandet kring hur man ska arbeta med företag som vill växa genom internationalisering, vilket  i förlängningen kan bidra till mer långiktiga mål om att bygga attraktiva samhällen för människor att vilja bo och verka i.

Regel- och policyutveckling

Vi arbetar utifrån ett regeringsuppdrag om att stödja länsstyrelserna i regel- och policyutveckling. Arbetet syftar till minskad miljö- och klimatpåverkan genom utvecklade miljötillståndsprocesser och därigenom påskynda näringslivets klimatomställning. Länsstyrelsensen i Västerbottens län är samordnande.

Den 30 november höll Vinnova bland annat ett frukostmöte tillsammans med Komet om regelutveckling kopplat till klimatutmaningar med bland andra landshövdingen från Västerbottens län:

Hinner regelutvecklingen med för att klara klimatutmaningarna?

Digitalisering och teknikutveckling i samverkan

Under de senaste åren har Vinnova investerat cirka 230 miljoner kronor per år till parter i Norrbotten och Västerbotten för att främja bland annat hållbar samhällsbyggnad och utveckling inom näringslivet.

I portföljen finns en bredd av stora och små företag med verksamhet inom till exempel avancerad teknologi, gruv- och mineralfrågor och forskning och innovation inom användning av trä. Vi stödjer också inkubatorerna Bizmaker, Uminova och Arctic Business Incubator.

Exempel på pågående projekt som vi finansierat under de senaste åren

I nuläget pågår även samtal om potentiella strategiska projekt inom vätgasområdet.

Hållbar samhällsbyggnad

Vinnova har pågående dialoger med flera ledande parter inom regionen. Exempel på insatser och samarbeten för attraktiva livsmiljöer är

VISIONER: i norr - ArkDes – Sveriges nationella centrum för arkitektur och design

23 svenska städer samarbetar för att snabba på klimatomställningen — Viable Cities

Vinnovas område för samhällsbyggnad

Genom flera olika projekt har vi genom åren bidragit till avancerade byggmetoder med trä som nu bland annat märks i form av Skellefteå kulturhus som benämns som väldens högsta byggnad av trä.

Stöd till företag i tidiga utvecklingsskeden

Vinnova har haft en aktiv roll i utvecklingen sedan tidiga skeden. Av särskild vikt är att vi tidigt beviljade finansiering till Northvolt och långsiktigt bidrag till Graphmatech som utvecklar avancerade material som är centrala för Northvolts cirkulära batterier.

Northvolt

År 2016 finansierade Vinnova första gången Northvolt med syfte att starta en storskalig batterifabrik. Finansieringen var på 10 miljoner kronor

FACTORY AND PROCESS DESIGN FOR LARGE SCALE BATTERY MANUFACTURING | Vinnova

Sedan dess har vi bidragit med finansiering i ett antal projekt där varit en part: Northvolt i Vinnovas projektdatabas

För närvarande finansierar vi tre pågående projekt med Northvolt som part. De handlar om nya batterier från återvunnet material, grön kalcinering och deltagande i kompetenscentrum för svenska batterier (BASE).

Graphmatech

Företaget Graphmatech utvecklar avancerade material som är avgörande för Northvolts batteritillverkning. Vinnova finansierade det första projektet med företaget 2017. Finansieringen har fortsatt med totalt 14 projekt med stort fokus på samverkan för avancerad utveckling. Flera projekt är aktiva och beslutade under 2021:

Graphmatech i Vinnovas portfölj

Graphmatech nu är en central aktör i Northvolts cirkulära batterier:

Revolt | Northvolt

Genomgripande samverkansprogram i relevanta områden

Vinnova driver flera samverkansprogram som stärker utvecklingen i relevanta utvecklingsområden. Inom ramen för satsningarna mobiliserar Vinnova aktörer och finansierar projekt.

Program och insatser inom gruv- och materialutvinning

Strategiska innovationsprogrammet: Swedish Mining Innovation - Innovation programme for mining and metal producing industry

En lista över pågående projekt med hänvisning till diarienummer på Vinnova finns här: Projects - Swedish Mining Innovation

PIMM – pilot för industriell mobil kommunikation i gruvor med finansiering i flera projekt: PIMM i Vinnovas portfölj

Senast uppdaterad 2 december 2022

Statistik för sidan