Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Centrum för Svenska batterier - en allians för ultrahög funktionalitet (BASE)

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för kemi - Ångström
Bidrag från Vinnova 34 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2020 - december 2024
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum
Ansökningsomgång Kompetenscentrum 2020

Syfte och mål

Målet är att utveckla batterier med mycket hög prestanda samt nya batteriproduktions processer för att befästa det starka svenska batteriforskningssamhället. Batteries Sweden (BASE; f d SweBAL) är Sveriges batteriallians, för långsiktig batteriforskning med det långsiktiga målet att stödja svensk industri inom olika sektorer av batterivärdekedjan: från gruvdrift, material, batteriproduktion, batterianvändning, ”second life” till återvinning. BASE är det svenska svaret på FET flaggskeppsinitiativet BATTERY 2030+.

Förväntade effekter och resultat

Batterier är en nyckelkomponent för ett fossilfritt samhälle. De behövs för att möjliggöra miljövänliga transporter och som lager för intermittent förnybar elproduktion. UU (samordnare), Chalmers, KTH och RISE samarbetar och forskar för att skapa nya lätta, billiga, miljövänliga och säkra batterier med ultrahög energilagringsförmåga. Detta sker genom att se till att reaktionerna i gränsytor mellan de ingående materialen är stabila, att använda nya material och sensorer för att lagra mycket energi, allt för att uppnå hållbara batterier med lång livslängd som kan laddas snabbt.

Planerat upplägg och genomförande

Det sker genom att samarbeta med de stora företagen ABB, AB Volvo, SAFT, Scania, Volvo Cars, Stena Metall och det svenska batteriproducerande företaget Northvolt samt med små och medelstora företag: Altris, COMSOL, Graphmatech, Insplorion, samt med den svenska grafitgruvan Woxna AB/Leading Edge Materials. BASE kommer att arbeta för att uppnå FNs miljömål och bidra med nya idéer och nya batterilösningar. Med hjälp av ett genusintigretat arbetssätt och bidra med att påverka lagstiftningsfrågor runt batterier för olika tillämpningar vill BASE ta ett samhällsansvar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 juli 2020

Diarienummer 2019-00064

Statistik för sidan