Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetenscentrum

Kompetenscentrum är långa projekt som sträcker sig över flera år och består av ett antal forskningsprojekt som sedan medverkande parter kan använda för att skapa nya innovationer.

Tidigare ansökningstillfällen

Planeringsbidrag Kompetenscentrum inom Hållbar industri
Stängde 7 oktober 2021

Med det här erbjudandet vill Vinnova stärka uppbyggnad av en excellent forsknings- och innovationsmiljö relevanta för Vinnovas område Hållbar industri. Vi riktar oss därför till en grupp aktörer med en gemensam vision och strategisk idé för uppbyggnad av en excellent forskningsmiljö och som önskar förbereda sig för nya, internationellt konkurrenskraftiga Kompetenscentrum.

Kompetenscentrum 2020
Stängde 8 januari 2019

För kompetenscentrum där olika parter inom ett forskningsområde samverkar för att ta fram ny kunskap som ska kunna användas i näringsliv eller samhälle.

Senast uppdaterad 4 juni 2024

Diarienummer 2015-04704

Statistik för sidan