Kompetenscentrum

Kompetenscentrum är långa projekt som sträcker sig över flera år och består av ett antal forskningsprojekt som sedan medverkande parter kan använda för att skapa nya innovationer.

Öppna ansökningstillfällen

27 dagar kvar
Stänger om 27 dagar

Kompetenscentrum 2020

Stänger om 27 dagar

För kompetenscentrum där olika parter inom ett forskningsområde samverkar för att ta fram ny kunskap som ska kunna användas i näringsliv eller samhälle.

Senast uppdaterad 10 december 2018 Statistik för sidan Diarienummer 2015-04704