Kompetenscentrum

Kompetenscentrum är långa projekt som sträcker sig över flera år och består av ett antal forskningsprojekt som sedan medverkande parter kan använda för att skapa nya innovationer.

Vad är ett kompetenscentrum?

I ett kompetenscentrum samverkar olika parter inom ett forsknings område för att det ska leda till ny kunskap. Kunskapen ska kunna användas i näringsliv eller samhälle för att ge nya produkter, processer eller modeller. Ett centrum ska också ge nya nätverk så att företag får tillgång till kompetenser som svarar mot deras behov.

De kompetenscentrum som får finansiering av Vinnova ska bygga upp varaktiga strukturer och nätverk som attraherar fortsatt intresse, både nationellt och internationellt.

Öppna ansökningstillfällen

5 månader kvar
Stänger om 5 månader

Kompetenscentrum 2020

Stänger om 5 månader

För kompetenscentrum där olika parter inom ett forskningsområde samverkar för att ta fram ny kunskap som ska kunna användas i näringsliv eller samhälle.

Senast uppdaterad 31 juli 2018   |   Statistik för sidan