Kompetenscentrum

Kompetenscentrum är långa projekt som sträcker sig över flera år och består av ett antal forskningsprojekt som sedan medverkande parter kan använda för att skapa nya innovationer.

Öppna ansökningstillfällen

3 månader kvar
Stänger om 3 månader

Kompetenscentrum 2020

Stänger om 3 månader

För kompetenscentrum där olika parter inom ett forskningsområde samverkar för att ta fram ny kunskap som ska kunna användas i näringsliv eller samhälle.

Senast uppdaterad 4 september 2018 Statistik för sidan Diarienummer 2015-04704