Kompetenscentrum

Kompetenscentrum är långa projekt som sträcker sig över flera år och består av ett antal forskningsprojekt som sedan medverkande parter kan använda för att skapa nya innovationer.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 8 januari 2019

Kompetenscentrum 2020

Stängde 8 januari 2019

För kompetenscentrum där olika parter inom ett forskningsområde samverkar för att ta fram ny kunskap som ska kunna användas i näringsliv eller samhälle.

Senast uppdaterad 28 januari 2020

Diarienummer 2015-04704

Statistik för sidan